Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Biết Tôi

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Biết Tôi

 

Chúa Biết Tôi

Con người thật khó hiểu. Người xưa nói “biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”. Biết mình đã khó, biết người thì lại khó hơn, nên thất-bại thường chắc-chắn, còn đắc-thắng phần lớn lại nhờ may-mắn.

Ðức Không-Tử hỏi thầy Tử-Lộ: Thế nào là người trí? Thầy Tử-Lộ thưa: Người trí là người làm thể nào để người ta biết mình. Thầy Tử-Lộ là người vụ ngoại, chỉ cần cho người ta biết mình, hiểu mình. Ðức Khổng-Tử khen: Nhà ngươi nói vậy cũng khá gọi là người có học-vấn.

Ðức Khổng-Tử đem câu hỏi đó hỏi thầy Tử-Cống. Thầy Tử-Cống thưa: Người trí là người biết người. Thầy Tử-Cống là người quên mình mà chỉ nghĩ tới người. Ðức Khổng-Tử khen: Nhà ngươi nói như vậy cũng khá gọi là người có học-vấn.

Ðức Khổng-Tử lại đem câu hỏi đó hỏi thầy Nhan-Hồi. Thầy Nhan-Hồi thưa: Người trí là người biết mình. Thầy Nhan-Hồi không phải là người tư-kỷ hẹp-hòi, mà là người biết nhận-định sâu-xa. Có biết mình mới tu-tỉnh, mới lo cải-hóa để trở nên người hay, người giỏi. Ðức Khổng-Tử phải khen: Nhà ngươi nói như vậy đáng gọi là bậc sĩ-phu quân-tử, là bậc thượng-lưu trong xã-hội, có đức-hạnh, có học-vấn.

Biết mình. Gạt bỏ những tư-tưởng, những hành-động tự dối mình, tự lừa mình. Ðứng về một phương-diện nào đó, chúng ta có thể nói: không ai biết mình, hiểu mình bằng chính mình. Nhưng thật ra, trên nhiều bình-diện chúng ta không thể tự biết mình, hoặc có biết chăng nữa cũng biết trong lầm-lạc hoặc thiếu chính-xác.

Ta có một xe hơi tốt, không có nghĩa là ta tốt. Ta diện một bộ đồ đẹp, trông lịch-sự, chưa hẳn ta là người đẹp và lịch-sự. Ta đạt được địa-vị cao trong xã-hội mà lại cứ đinh-ninh ta là người cao-trọng thì thật là chưa biết mình. Tiếc thay, chúng ta thường nhìn mình qua lăng-kính học-thức, đạo-đức, địa-vị, nghề-nghiệp, tiền-bạc, thuận hay nghịch cảnh, sở trường cùng sở đoản. Nên cái biết ta nó lệch-lạc, nó méo-mó.

Chúng ta tránh né cái thực-chất của mình. Chúng ta cố-gắng đóng kịch để khỏi lộ “chân tướng”. Qua hai hành-động trên đủ cho chúng ta biết mình chẳng ra gì. Còn nếu đọc bản kê-khai một số tội-lỗi chung-chung: “Họ đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ, hay mách, gièm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-31), thì chúng ta phải tự-thú: “Lạy Ðức Chúa Trời, xin thương-xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội” (Lu-ca 18:13).

“Ðức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối-trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả” (Giăng 1:47-48).

Chúa biết Na-tha-na-ên là “một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối-trá chi hết”. Chúa không có ý “tâng-bốc” người đến với mình. Lời Ngài phán cũng không có nghĩa là một người rặc huyết thống “Y-sơ-ra-ên”, không có “lai” và là người “trọn-vẹn”. Muốn hiểu ý-nghĩa lời Chúa Jêsus phán với Na-tha-na-ên, chúng ta phải ngược dòng lịch-sử dân Y-sơ-ra-ên để biết lai-lịch tên Y-sơ-ra-ên. Tên Y-sơ-ra-ên là tên Chúa đặt cho Gia-cốp (Sáng-thế ký 32:24-28). Gia-cốp là con người dối-trá, mưu-toan bất chính, lừa cha, gạt chú. Nhưng với tên Y-sơ-ra-ên khởi đầu thành danh cho một tuyển-dân của Ðức Chúa Trời. “Một người Y-sơ-ra-ên thật” là người sống cho Chúa với ước-mong ý Chúa thành-toàn trên tuyển dân của Ngài. Na-tha-na-ên là người có tâm-hồn hướng-thượng chân-chính, không “kịch”, nên “trong người không có điều dối-trá chi hết”.

Con-cái Chúa mà làm “ra vẻ” thiêng-liêng” là “dối-trá” đấy. Ðầy-tớ Chúa mà làm “ra vẻ” đạo-đức, đầy ơn, đạo-mạo cũng “dối-trá” đấy. Người ta không biết, nhưng Chúa biết và có khi mình cũng biết nữa. Khi chúng ta  ý-thức Chúa “biết tôi”, “Ngài biết thấu sự bí-mật của lòng” (Thi-thiên 44:21) thì không dám “kịch” nữa và là con cái Chúa “thật, trong người không có điều dối-trá chi hết”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top