Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Tìm Chi?

Mục sư Phan Thanh Bình: Tìm Chi?

Tìm Chi?

Tìm chi? Thật khó trả lời xong-suốt. Người Việt bỏ nước ra đi tìm chi? Hầu hết trả lời cách cao-thượng: Tìm tự-do. Một số thực-tế: tìm đời sống phong-phú hay ít nhứt cũng đủ ăn đủ mặc. Một số không ít: tìm tương-lai cho con cháu. Gặp người Việt ở xứ này hỏi tiếp: Tìm chi? Có thể tìm nhiều thứ lắm vì đất này là đất cơ-hội, hay không biết tìm chi vì cái gì cũng quá dư thừa.

Bước vào một tiệm bán vật dụng vẫn được các người bán hàng thân-mật hỏi: Quí vị tìm chi? Người bước vào cho biết vật dụng đang tìm. Người bán hàng mỉm cười: “so-ri”, tiệm chúng tôi không có. Bước vào tiệm tưởng có vật-dụng mình tìm lại hóa ra không. Huống hồ chi xuống biển tìm củi, lên rừng tìm cá thì sao có đặng.

Người lang-thang trong công-viên có lẽ đang tìm sự yên-tĩnh cho tâm-hồn. Người vào chỗ náo-nhiệt có lẽ đang tìm vui. Người vào thư-viện có lẽ đang tìm sách. Người vào tiệm kim-hoàn có lẽ đang tìm “một kỷ-vật cho em, cho anh”. Một chàng lẽo-đẽo theo sau một nàng thì quả hẳn đang tìm … người mình yêu có thể yêu mình.

Ngoại trừ những người tìm khơi-khơi: tìm xem có gì hay không, có gì đặc-biệt không hay tìm xem có gì không. Hầu hết những người cố-công tìm đều có chủ-đích rõ-ràng: Tìm điều mình có cần, điều mình thiếu, điều mình muốn.

Gặp người bước vào cơ-sở tôn-giáo thì thật khó biết người đó đang tìm chi.

Quí vị Mục-sư Mỹ thường gặp người vào nhà thờ tìm sự giúp-đỡ tiền bạc, thức ăn. Có lần tôi được mời giảng tại một Hội-thánh nơi có ít người Việt định cư. Vị Mục-sư hoan-nghinh những người lần đầu đến dự nhóm và xin cho biết tên. Một vị đứng lên tự giới-thiệu mình là bác-sĩ mới đến thành-phố này. Vị Mục-sư hỏi: Ai đã mời bác-sĩ đến đây. Vị bác-sĩ trả lời: Tôi gặp vài người Việt, họ nói muốn tìm gặp người Việt thì tới nhà thờ và tôi tìm tới đây. Hôm đó tôi giảng cho Hội-thánh và nói riêng với vị bác-sĩ: Bác-sĩ tìm gặp người Việt nơi nhà thờ và ước-mong bác-sĩ tìm được Chúa Jêsus nơi đây nữa.

“Ðức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là thầy), Thầy ở đâu?” (Giăng 1:37-38).

Hai môn-đồ của Giăng đã từng nghe Giăng nói: “Có một Ðấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là Ðấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài” (Giăng 1:26-27). Nhưng họ không đi tìm “Ðấng” đó, vì biết đâu mà tìm. Bây giờ, Giăng chỉ cho họ biết “Ðấng” họ cần tìm: “Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời”, thế là họ đi theo Chúa Jêsus ngay. Họ đã gặp “Ðấng” đó, còn ngần-ngại, chưa kịp hỏi “Ðấng” đó là ai, danh tánh là gì? để bắt nhịp-cầu tương-giao. Chúa đã quay lại hỏi họ trước.

Hai môn-đồ đến với Ngài bằng hành-động bước đi theo Ngài. Ngài đến với họ bằng lời nói thân-mật. Không một người có lòng đến với Ngài mà Ngài không lưu tâm.

Hai môn-đồ được “Ðấng” đó hỏi: “Các người tìm chi?” thì biết trả-lời sao đây?

“Các ngươi tìm chi?” nơi đời này cũng là câu hỏi Chúa hỏi mỗi chúng ta. Ừ nhỉ, “tìm chi?” Cái điều chúng ta tìm đó có một giá-trị nào, đem lại cho chúng ta điều gì? Có ích gì cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau? Bài giảng trên núi, Chúa Jêsus nói đến phước-hạnh. Kết-thúc phần giảng-luận lo “tìm chi” ở đời này, Chúa dạy cho những ai đang “tìm chi” phải biết mà tìm đúng. Chúa phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33)

“Các ngươi tìm chi” nơi một “Ðấng” xuất thân từ một làng Na-xa-rét tầm-thường; “Tìm chi” nơi một người trông như mọi người. “Tìm chi” nơi một người chưa có danh-vọng, quyền-thế, tri-thức của đời. Mục-đích nào các ngươi đi theo ta? Hai môn-đồ đáp lời Chúa hỏi bằng hai tiếng thân thưa: “Ra-bi”. Ðây là tiếng Hebrew tôn-xưng, thừa nhận Ngài là Ðại nhân (The Great One), dịch ra tiếng Greek “nghĩa là Thầy” (Teacher). Hàm ý hai môn-đồ không tìm gặp Chúa ngoài đường rồi ai về nhà nấy. Ðã gặp Ngài, tôn Ngài là bậc Ðại Sư-Phụ, liên-kết với Ngài trước đã. Còn “tìm chi” ư? Tìm tất cả những gì có nơi “Ra-bi”. Những người biết “tìm chi” nơi Ngài đều kinh-nghiệm: “Vì chưng Ðức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy-dẫy của mình chứa trong Ngài” (Cô-lô-se 1:19). Và “bởi sự đầy-dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn” (Giăng 1:16). Thế thì, quí vị đang “tìm chi?”

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top