Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Jesus Cứu Chúa Tôi

Mục sư Phan Thanh Bình: Jesus Cứu Chúa Tôi

Lời Giới Thiệu:

Mục sư Phan Thanh Bình là một mục sư lão thành.  Tính đến năm 2023, Mục sư Phan Thanh Bình đã hầu việc Chúa 20 năm tại Việt Nam và hơn 47 năm tại Hoa Kỳ.  Mục sư Phan Thanh Bình cũng là một cây viết lão luyện. Mục sư  Phan Thanh Bình là Chủ Bút của tờ Ánh Sáng, phát hành hằng tháng liên tục trong 47 năm qua. Theo tài liệu của Văn Phẩm Ánh Sáng Cơ-đốc, Mục sư Phan Thanh Bình đã xuất bản 116 cuốn sách và 68 truyền đạo đơn.  Trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam, Mục sư  Phan Thanh Bình là người đã viết và xuất bản nhiều sách nhất từ trước tới nay.   

Với sự chấp thuận của Mục sư  Phan Thanh Bình, Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu các sách và bài giảng của Mục sư Phan Thanh Bình trong thời gian tới.  Xin mời bạn đọc theo dõi bộ sách Jesus Cứu Chúa Tôi. Bộ sách gồm 10 quyển, mỗi quyển dày hơn 300 trang. Nội dung trình bày một số kiến thức căn bản về Đức Chúa Jesus. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Ban Biên Tập Thư Viện Tin Lành

  1. Jesus Cứu Chúa Tôi: Từ Bết-lê-hem đến Na-xa-rét
  2. Jesus Cứu Chúa Tôi: Từ Giăng Báp-tít đến Ni-cô-đem
  3. Jesus Cứu Chúa Tôi: Từ giếng Gia-cốp đến Bài Giảng Trên Núi
  4. Jesus Cứu Chúa Tôi: Lời Ngài dạy
  5. Jesus Cứu Chúa Tôi: Lời Ngài Hỏi
  6. Jesus Cứu Chúa Tôi: Phép lạ Ngài làm
  7. Jesus Cứu Chúa Tôi: Từ Thập-Tự Giá Ðến Ngôi Mộ Trống
  8. Jesus Cứu Chúa Tôi: Từ Thập-Tự Giá Ðến Ngôi Mộ Trống
  9. Jesus Cứu Chúa Tôi: Từ đất về trời và trở lại
  10. Jesus Cứu Chúa Tôi: Tôi hiệp với Chúa

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top