Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 07

Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 07

ngt_07Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Ngô Gia Tự

ngt_12Ca đoàn thanh niên Hội Thánh Ngô Gia Tự

ngt_10Kỷ niệm Lễ Thương Khó – Hội Thánh Ngô Gia Tự

ngt_02
Kỷ niệm Lễ Thương Khó – Hội Thánh Ngô Gia Tự

ngt_17
Đêm Thương Khó – Hội Thánh Ngô Gia Tự

ngt_18
Cùng thờ phượng Chúa – Hội Thánh Ngô Gia Tự

alt_01
Ban Hát Thanh Niên Hội Thánh Atlanta

alt_02
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Atlanta

alt_04
Ca Đoàn Nam Giới Phụ Nữ Hội Thánh Atlanta

alt_03Ca Đoàn Thanh Niên Hội Thánh Atlanta

DuongYen_01
Chương trình thánh nhạc và truyền giảng tại Hội Thánh Dương Yên, Quảng Nam

DuongYen_02
Thánh nhạc – Hội Thánh Dương Yên

DuongYen_03
Truyền giảng – Hội Thánh Dương Yên

DuongYen_04
Tham dự chương trình thánh nhạc truyền giảng tại Hội Thánh Dương Yên

cvbc_03Mừng Chúa Phục Sinh – Thiếu nhi Hội Thánh Colorado Baptist Church

cvbc_01Ban Thờ Phượng – Colorado Baptist Church

cvbc_05

Vũ – Ban Thiếu Niên Colorado Baptist Church

cvbc_04Ca Đoàn Colorado Baptist Church

Charlotte_02
Ban Dẫn Thờ Phượng – Hội Thánh Charlotte, North Calorina

Charlotte_01
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Charlotte, North Calorina

Phục Sinh 2015
From Thư Viện Tin Lành Friends Around The World

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top