Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 06

Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 06

TMG_01Kỷ niệm Lễ Thương Khó – Hội Thánh Trương Minh Giảng

TMG_03Ca đoàn Hội Thánh Trương Minh Giảng

TMG_04
Lắng nghe Lời Chúa – Hội Thánh Trương Minh Giảng

sthv_01
Kỷ niệm Lễ Thương Khó – Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng- San Jose, California

sthv_02
Ban hát Phụ Nữ Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng – San Jose, California

Moscow_13
Hội Thánh Việt Nam Moscow

Moscow_04

Cầu nguyện – Hội Thánh Việt Nam Moscow

Moscow_11
Ban hướng dẫn thờ phượng – Hội Thánh Việt Nam Moscow

Moscow_09
Ban hướng dẫn thờ phượng- Hội Thánh Việt Nam Moscow

Moscow_07Cùng thờ phượng Chúa – Hội Thánh Việt Nam Moscow

Moscow_03Cầu nguyện cho tân tín hữu – Hội Thánh Việt Nam Moscow

Moscow_01
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Việt Nam Moscow

 

Phục Sinh 2015
From Thư Viện Tin Lành Friends Around The World

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top