Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 04

Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 04

FaithBaptist_00Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Đức Tin Dallas, Texas
FaithBaptist_06Ca đoàn Hội Thánh Đức Tin Dallas, Texas

FaithBaptist_04Ban Ấu Nhi – Hội Thánh Đức Tin Dallas, Texas
FaithBaptist_05Ban Thiếu Niên – Hội Thánh Đức Tin Dallas, Texas

Eakar_02Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Eakar, Đăk Lăk

Eakar_01
Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Eakar, Đăk Lăk

Morrow_01
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Morrow, Atlanta

Morrow_02Ban Hát Ấu Nhi – Hội Thánh Morrow, Atlanta

XuanQuang_01Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Xuân Quang, Việt Nam

fv_02Kỷ niệm Chúa chịu thương khó – Hội Thánh Fountain Valley, California

fv_01Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Fountain Valley, California

FaithBaptist_02Phương châm cuộc sống của người tin Chúa.


Phục Sinh 2015

From Thư Viện Tin Lành Friends Around The World

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top