Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 03

Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 03

 Chicago_01Lễ Thương Khó – Hội Thánh Chicago

Chicago_03
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Chicago

Chicago_02
Ban Hát Thiếu Nhi – Hội Thánh Chicago

Chicago_04
Ban Hát Thanh Niên – Hội Thánh Chicago

Orange_04
Lễ Thương Khó – Hội Thánh Orange

Orange_05
Tưởng niệm Chúa chịu thống khổ – Hội Thánh Orange

Orange_06Ca đoàn Hội Thánh Orange

Orange_01Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Orange

Orange_03Sứ điệp Phục Sinh – Hội Thánh Orange

TinhThuong_01
Tưởng niệm Chúa hy sinh – Hội Thánh Tình Thương, Australia

TinhThuong_03
Ban hát Hội Thánh Tình Thương, Australia

TinhThuong_04Sứ điệp Lễ Thương Khó – Hội Thánh Tình Thương, Australia

Phục Sinh 2015
From Thư Viện Tin Lành Friends Around The World

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top