Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 02

Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 02

FV_04Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Midway, California

FV_01Ca Đoàn Tráng Niên – Hội Thánh Midway, California

FV_06Ca Đoàn Hội Thánh Midway, California

FV_08Chúa Chịu Khổ Hình – Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Midway, California

WesleyUMC_03Sáng sớm Phục Sinh – Hội Thánh Giám Lý San Diego, California

WesleyUMC_02Thờ phượng Chúa lúc bình minh – Hội Thánh Giám Lý San Diego, California

WesleyUMC_06Ca đoàn nam nữ giới – Hội Thánh Giám Lý San Diego, California

WesleyUMC_10Ca đoàn ấu nhi – Hội Thánh Giám Lý San Diego, California

WesleyUMC_11Sứ điệp Phục Sinh – Hội Thánh Giám Lý San Diego, California

SJCC_00Lễ Tiệc Thánh – Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

SJCC_01Vũ Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

SJCC_02Vũ Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

SJCC_04Dâng Lời Tri Ân – Ban Hát Hội Thánh Cộng Đồng San Jose

GG_UMC_03
Phục Sinh – Ngày khởi đầu Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam tại Garden Grove, California

GG_UMC_02
Cầu nguyện cho giáo vụ mới – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Garden Grove, California

GG_UMC_01
Những người tham dự buổi nhóm đầu tiên tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Garden Grove

GG_UMC_04Giờ thờ phượng Việt ngữ tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Garden Grove, California

Phục Sinh 2015
From Thư Viện Tin Lành Friends Around The World

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top