Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 01

Hội Thánh Mừng Chúa Phục Sinh – Phần 01

Pomona_UMC_01s
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Giám Lý Pomona, CA

Pomona_UMC_02s
Ban hát tôn vinh Chúa – Hội Thánh Giám Lý Pomona, CA

Pomona_UMC_06s
Thờ phượng Chúa – Hội Thánh Giám Lý Pomona, CA

Pomona_UMC_09s
Cầu nguyện tin nhận Chúa – Hội Thánh Giám Lý Pomona, CA

Pomona_UMC_08s
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Giám Lý Pomona, CA

DaNang_03s
Tham dự Lễ Thương Khó – Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_06s
Ca đoàn tôn vinh Chúa – Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_01s
Cầu nguyện – Hội Thánh Đà Nẵng

Phục Sinh 2015
From Thư Viện Tin Lành Friends Around The World

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top