Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Những Lời Tiên Tri Về Đức Chúa Jesus: Sự Nín Lặng Của Chúa

Những Lời Tiên Tri Về Đức Chúa Jesus: Sự Nín Lặng Của Chúa

Lời Ban Biên Tập

Có hàng trăm lời tiên tri về Đức Chúa Jesus đã được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Trong mùa Phục Sinh năm nay, mời bạn đọc ôn lại vài lời tiên tri liên hệ đến sự thương khó và phục sinh của Chúa.

Ban Biêp Tập Thư Viện Tin Lành

Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông,
người chẳng từng mở miệng” 
(Ê-sai 53:7).

Ê-sai là một sách trong Cựu Ước ghi lại rất nhiều lời tiên tri về Đức Chúa Jesus: từ lúc Chúa giáng sinh cho đến lúc Ngài bị giết và chôn cất.  Sau khi mô tả rất nhiều nhục hình mà Chúa phải chịu vì cớ chúng ta (Ê-sai 53:3-6), Tiên tri Ê-sai đã viết những dòng chữ sau: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” (Ê-sai 53:7).

Ký thuật trong Tân Ước cho biết các nhà lãnh đạo Do Thái sau khi bắt Đức Chúa Jesus, họ đã sỉ nhục Ngài.  Sáng hôm sau, họ đã giải Đức Chúa Jesus đến cho Tổng trấn Phi-lát.  Sau đó các nhà lãnh đạo Do Thái đã vu cáo Chúa bằng nhiều tội lỗi nghiêm trọng với chủ tâm mượn luật pháp của chính quyền La Mã để giết Chúa (Ma-thi-ơ 27:12). Trước những lời tố cáo quá nghiêm trọng như vậy, Phi-lát đã hỏi Đức Chúa Jesus rằng Ngài muốn biện minh như thế nào (Ma-thi-ơ 27:13). Tác giả Phúc Âm Ma-thi-ơ cho biết: “Đức Chúa Jesus không đáp lại một lời” (Ma-thi-ơ 27:13), và thái độ đó đã làm cho Tổng trấn Phi-lát kinh ngạc.  

Một thời gian sau đó, có một người ngoại quốc – là vị quan đặc trách về tài chính của Nữ hoàng Ê-thi-ô-pi – đọc những ký thuật mà Tiên tri Ê-sai đã viết về Đức Chúa Jesus (Công Vụ 8:26-33). Khi đọc đến câu Kinh Thánh Ê-sai 53:7 mà Tiên tri Ê-sai đã viết, vị quan đó thắc mắc về ý nghĩa của câu Kinh Thánh này (Công Vụ 8:34). 

Trước đó Đức Thánh Linh đã sắp đặt và hướng dẫn Phi-líp đến gặp vị quan này để giải thích ý nghĩa những câu Kinh Thánh đó cho ông (Công Vụ 8:35).   Tác giả sách Công Vụ cho biết sau khi nghe Phi-líp giải thích, vị quan đó đã bằng lòng tin Chúa (Công Vụ 8:36-37).

Điều đáng tiếc là tác giả sách Công Vụ không ghi lại nội dung lời giải thích của Sứ đồ Phi-líp về câu Kinh Thánh Ê-sai 53:7. Tuy nhiên, Mục sư Charles H. Spurgeon, một nhà truyền giảng trứ danh tại Anh trong thế kỷ 19, đã nêu lên vài lý do khiến Đức Chúa Jesus đã yên lặng lúc Ngài bị vu cáo như sau:      

“Đức Chúa Jesus không bao giờ chậm trễ trong việc nói lời ban phước cho con người nhưng Ngài đã không chịu nói một lời nào để tự bào chữa. Kinh Thánh cho biết “Chưa hề có ai nói như người nầy,” tuy nhiên cũng chưa từng có ai giữ im lặng như Ngài.

Phải chăng thái độ im lặng kỳ lạ nầy là dấu hiệu bày tỏ sự tự nguyện hy sinh trọn vẹn của Ngài? Phải chăng điều đó chứng minh rằng Ngài không muốn thốt ra một lời nào có thể làm trở ngại cho việc Chúa quyết tâm bị giết để dâng thánh thể Ngài làm sinh tế cho chúng ta? Phải chăng Ngài đã đầu phục trọn vẹn đến nỗi không muốn xen vào để tự biện hộ, cả trong một trường hợp nhỏ nhất, nhưng cứ để cho người ta bắt trói và giết đi như một nạn nhân, không kháng cự, không than van?

Phải chăng thái độ im lặng ấy biểu tượng cho tính cách bất khả bào chữa của tội lỗi? Thật vậy, đối với tội lỗi của cả loài người thì không có một lời nào có thể bào chữa hay biện hộ được; cho nên Ðấng phải gánh chịu hết sức nặng tội lỗi của cả nhân loại đã đứng câm lặng trước quan tòa.

Phải chăng thái độ im lặng nhẫn nhục là câu trả lời hay nhất cho một thế giới thích đôi co, cãi cọ? Thái độ im lặng chịu đựng đã trả lời một cách dứt khoát cho một số vấn đề tốt hơn là tài hùng biện trác tuyệt nhất. Những biện giải lỗi lạc nhất của Cơ Đốc giáo trong thời kỳ đầu tiên là các thánh tử đạo. Cái đe làm vỡ vô số chiếc búa bằng cách im lặng chịu đựng những cú đánh xuống từ những chiếc búa ấy.

Phải chăng Chiên Con im lặng của Ðức Chúa Trời đã nêu cho chúng ta một tấm gương vĩ đại về sự khôn ngoan? Bất cứ khi nào một lời nói có thể gây nguy cơ cho một sự xúc phạm mới, chúng ta có bổn phận đừng đổ thêm dầu vào ngọn lửa tội lỗi. Bởi vì sự ngụy tạo, gian dối, đê hèn, và tàn ác đều không sớm thì muộn sẽ bị lật đổ, và chúng sẽ mâu thuẩn với nhau; và do đó trong những trường hợp như vậy, chân lý có thể im lặng và cảm thấy rằng đừng nói gì cả là khôn ngoan.

Rõ ràng là với thái độ im lặng, Chúa chúng ta đã làm ứng nghiệm một lời tiên tri quan trọng. Một bài biện hộ dài dòng sẽ mâu thuẩn với lời tiên tri mà Ê-sai đã chép: “Người… như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” Bằng thái độ im lặng, Ngài đã chứng minh dứt khoát rằng Ngài là Chiên Con thật của Ðức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jesus kính yêu! Vì tội lỗi của chúng con mà Ngài phải nín lặng.  Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Ngài ngự đến với chúng con – và trong sự yên lắng của lòng chúng con, xin cho chúng con được nghe tiếng nói của tình yêu Ngài, để rồi tình yêu đó thúc giục chúng con cất tiếng dạn dĩ công bố danh thánh của Ngài.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top