Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Những Lời Tiên Tri Về Đức Chúa Jesus: Chúa Sống Lại

Những Lời Tiên Tri Về Đức Chúa Jesus: Chúa Sống Lại

Lời Ban Biên Tập

Có hàng trăm lời tiên tri về Đức Chúa Jesus đã được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Trong mùa Phục Sinh năm nay, mời bạn đọc ôn lại vài lời tiên tri liên hệ đến sự thương khó và phục sinh của Chúa.

Ban Biêp Tập Thư Viện Tin Lành

“Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:4).

Vào buổi chiều của ngày đầu tiên sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, có hai môn đệ của Chúa đã từ Jerusalem đi về Emmaus, là một ngôi làng nhỏ cách Jerusalem khoảng mười hai cây số về hướng tây. Trên đường đi, họ đã gặp Đức Chúa Jesus nhưng họ không biết.  Đức Chúa Jesus đã hỏi thăm lý do nào trông họ có vẻ u sầu như vậy.  Sau khi nghe họ kể lại lý do rằng họ buồn là bởi vì Đấng Cứu Thế mà họ từng trông chờ đã bị các lãnh đạo Do Thái nộp cho chính quyền La-mã. Ngài đã bị giết cách đây ba ngày.  Tuy nhiên có một việc kỳ lạ đó là mới sáng hôm nay, một số phụ nữ trong nhóm của họ đã nói rằng những người này đã gặp Đấng Christ sống lại (Lu-ca 24:13-24). Khi nghe họ trả lời như vậy, Đức Chúa Jesus đã nói với hai người nầy:  “Các ngươi thật dại dột và có lòng chậm tin những lời mà các tiên tri đã nói! Không phải Đấng Christ phải chịu thương khó như vậy, rồi mới vào trong vinh quang của Ngài hay sao?” Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả tiên tri giải thích cho họ những việc liên hệ đến Ngài trong cả Kinh Thánh(Lu-ca 24:25-27).

Bốn mươi ngày sau đó, trước lúc Đức Chúa Jesus thăng thiên, Đức Chúa Jesus đã nhắc lại với các môn đồ của Ngài rằng việc Ngài chết và sống lại là những giai đoạn khác nhau trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, và những điều đó đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Giai đoạn kế tiếp trong chương trình của Đức Chúa Trời, đó là những người tin Chúa phải đảm nhận trách nhiệm công bố Phúc Âm về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi người khắp nơi trên thế giới. Công việc đó sẽ bắt đầu tại Jerusalem là nơi họ hiện đang cư ngụ.  Đức Chúa Jesus cũng nhắc các môn đồ của Chúa rằng trước khi họ thi hành sứ mạng của Ngài, họ hãy kiên nhẫn chờ đợi để được nhận lãnh Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã hứa: “Rồi Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; và rồi sự ăn năn cùng sự tha tội cho tất cả các dân tộc sẽ được công bố trong danh của Ngài – bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. Các ngươi là những nhân chứng về những điều nầy. Nầy Ta sẽ ban điều mà Cha Ta đã hứa đến trên các ngươi; nhưng các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”” (Lu-ca 24:46-49). 

Trong bức thư gởi cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, trong phần giải thích về sự sống lại cho những người tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến sự sống lại của Đức Chúa Jesus.  Sứ đồ Phao-lô đã viết như sau: ” Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh (I Cô-rinh-tô 15:3-4).  Chữ Kinh Thánh mà Đức Chúa Jesus và Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trong trong những phần trích dẫn ở trên là Thánh Kinh Cựu Ước.  Trong bài viết ngắn nầy chúng ta sẽ tìm hiểu một ít xem Thánh Kinh Cựu Ước đã nói gì về việc Đấng Christ sống lại.

Mười ngày sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, vào dịp lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh giáng lâm trên những người tin Chúa trong lúc họ đang họp lại; và rồi Hội Thánh đầu tiên đã được thành lập. Sau khi các môn đệ của Chúa khi được Đức Thánh Linh thăm viếng, họ đã tôn ngợi Đức Chúa Trời bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.  Điều này đã khiến những người Do Thái từ ngoại quốc trở về dự lễ tại Jerusalem kinh ngạc trước sự kiện lạ lùng đó.  

Kinh Thánh cho biết lúc đó Sứ đồ Phi-e-rơ cùng với các Sứ Đồ khác đã giải thích cho công chúng rằng: “Hỡi những người Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe những lời nầy: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, tức là Đấng mà Đức Chúa Trời đã xác chứng ở giữa các ngươi bằng những việc quyền năng, diệu kỳ, và lạ lùng. Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều đó ở giữa các ngươi như chính các ngươi đã biết. Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, bởi vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Vì Đa-vít có nói về Ngài: ‘Tôi luôn thấy Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi không hề bị rúng động. Do đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và thể xác tôi cũng sẽ an nghỉ trong hy vọng. Bởi vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, cũng sẽ khiến tôi tràn đầy niềm vui trước mặt Ngài.” (Công Vụ 4:22-28). Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết sự kiện mà những người Do Thái đang nhìn thấy có nguồn gốc từ Đức Chúa Jesus, là Đấng mà họ đã phản nộp và giết Ngài, nhưng Ngài đã sống lại.

Để giải thích về sự sống lại của Đức Chúa Jesus cho những người Do Thái vốn đặt căn bản đức tin của họ trên Cựu Ước, Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn Thi Thiên 16:8-10 để chứng minh.  Nguyên văn phần Kinh Thánh trong Cựu Ước mà Vua Đa-vít đã viết liên hệ đến việc Đấng Christ sống lại như sau:  “Tôi hằng để CHÚA trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi chẳng bị rúng động. Do đó lòng tôi vui vẻ, tinh thần tôi phấn khởi, và thân xác tôi sẽ nghỉ ngơi trong sự an lạc. Bởi vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ, hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát. Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống. Trước thánh nhan Ngài thật tràn đầy vui vẻ;  ở bên phải Ngài ôi hạnh phúc vô cùng.” (Thi Thiên 16:8-10)

Sau khi trích dẫn Thi Thiên 16:8-10, Sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích ý nghĩa của phân đoạn Kinh Thánh mà Vua Đa-vít đã viết như sau: “Thưa anh em, tôi có thể nói quả quyết với anh em rằng tổ phụ Đa-vít là người đã chết, được an táng và hiện nay ngôi mộ của người vẫn còn ở giữa chúng ta. Nhưng người là một tiên tri, biết rằng Đức Chúa Trời đã thề hứa là Ngài sẽ đặt một người thuộc dòng dõi của người ngồi trên ngai của mình. Do đó, người đã thấy trước và đã nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị bỏ nơi âm phủ, thân thể của Ngài chẳng thấy sự rữa nát(Công Vụ 2:29-31). Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích rằng vua Đa-vít là một đấng tiên tri.  Vua đã được Đức Chúa Trời mặc khải về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế từ dòng dõi của vua.  Vua cũng được Đức Chúa Trời mặc khải về sự sống lại của Đấng Cứu Thế cho nên vua đã viết rằng thân thể của Đấng Cứu Thế sẽ không hề hư nát, nghĩa là Ngài sẽ sống lại.

Sau đó Sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp rằng: Lời tiên tri mà Vua Đa-vít đã viết hơn một ngàn năm trước về việc Đấng Cứu Thế sống lại bây giờ đã được ứng nghiệm. Sứ đồ Phi-e-rơ và những môn đệ của  Chúa, những người đang hiện diện tại đây, là những nhân chứng cho điều đó: Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jesus nầy sống lại. Tất cả chúng tôi là nhân chứng về điều đó” (Công Vụ 2:32). Sau đó Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích nguyên nhân của việc mà mọi người đang ngạc nhiên khi thấy các môn đệ của Chúa tôn ngợi Đức Chúa Trời cách lưu loát trong nhiều ngoại ngữ khác nhau, đó là kết quả của việc Đức Chúa Jesus thực hiện lời Ngài hứa ban Đức Thánh Linh cho những người tin nhận Ngài: ” Vì vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe.” (Công Vụ 2:33-34). Lời hứa về việc ban Đức Thánh Linh là điều mà Đức Chúa Jesus đã nói đến lúc Ngài đang thi hành chức vụ (Giăng 14:26), và Đức Chúa Jesus  cũng đã nhắc lại trước khi Ngài về trời (Lu-ca 24:49; Công Vụ 1:8): 

Sau đó, Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm những điều mà Đức Chúa Jesus đã căn dặn tức là tuyên xưng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ: ” Vì vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Jesus nầy, là Đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ.” (Công Vụ 2:35), và công bố sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người đang hiện diện tại Jerusalem: “Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.” (Công Vụ 2:37-39).  Kinh Thánh cho biết trong ngày đó có khoảng ba ngàn người tin Chúa (Công Vụ 2:41).

Tương tự như nội dung bài giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ Ngũ Tuần, Sứ đồ Phao-lô khi giảng cho những người Do Thái tại Bẹt-găm cũng nhắc họ rằng sự chết và sự sống lại của Đấng Cứu Thế đã được báo trước trong Kinh Thánh Cựu Ước, và sau khi giải thích những điều đó, Sứ đồ Phao-lô cũng đã kêu họ hãy tin nhận Chúa để được cứu rỗi: “Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Ngài đã hiện ra cho những người theo Ngài từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem; hiện nay họ đều làm chứng về Ngài cho dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ chúng ta rằng Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta, là con cháu của họ, bằng cách khiến Đức Chúa Jesus sống lại, như đã chép trong Thi Thiên thứ hai: ‘Con là Con Ta, ngày nay Ta đã sinh ra Con.’ Ngài đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị rữa nát, như lời Ngài đã phán: ‘Ta sẽ ban cho các con phước hạnh thánh và chắc chắn mà Ta đã hứa với Đa-vít.’ Do đó, một Thi Thiên khác cũng có nói: ‘Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự rữa nát.’ Thế mà sau khi phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, vua Đa-vít đã qua đời, được chôn cất bên cạnh các tổ phụ mình và đã thấy sự rữa nát; còn Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại thì chẳng thấy sự rữa nát. Vì vậy, thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được.” (Công Vụ 13:30-39).

Ký thuật trong sách Công Vụ cho biết sau đó Sứ đồ Phao-lô đã nhiều lần trích dẫn Cựu Ước để giảng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus tại những nơi khác: Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ nầy, tức là Đức Chúa Jesus mà ta rao truyền cho các ngươi.” (Công Vụ 17:3). “Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến,  tức là Đấng Christ phải chịu thương khó, và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. (Công Vụ 26:22-23).  Trong nhiều thư tín, Sứ đồ Phao-lô cũng đã giải thích về sự sống lại của Đức Chúa Jesus (Rô-ma 4:24-25; 6:4-9; 14:9; I Cô-rinh-tô 15).

Qua các Thi Thiên, Vua Đa-vít đã tiên tri về việc Đấng Christ sẽ chết và sẽ sống lại; tuy nhiên những khúc Kinh Thánh trên không nói Đấng Christ sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Đức Chúa Jesus đã giải thích thắc mắc này như sau: “Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm (Ma-thi-ơ 12:40). Đức Chúa Jesus cho biết câu chuyện Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm là một lời tiên tri về Chúa sẽ sống lại sau ba ngày. 

Đức Chúa Jesus là Đấng Christ (Ma-thi-ơ 2:4; Lu-ca 24:46), là Đấng Được Xức Dầu (Công Vụ 10:37-38), nghĩa là Ngài cũng là một tiên tri (Ma-thi-ơ 21:46; Ma-thi-ơ 21:11;  Lu-ca 7:16; Giăng 4:19).  Lúc còn sống Đức Chúa Jesus đã nhiều lần báo trước rằng Ngài sẽ chết và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại: “Rồi Ngài bắt đầu dạy cho họ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thượng tế và các học giả giáo luật loại bỏ, bị giết, và sau ba ngày sẽ sống lại.” (Mác 8:31); “Ngài nói với họ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài; và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại (Mác 9:31); “Ngài nói: “Kìa, chúng ta đang lên Giê-ru-sa-lem. Con Người sẽ bị phản bội, nộp cho các trưởng tế và các học giả giáo luật; họ sẽ kết án tử hình Người, và sẽ phản bội giao Người cho dân ngoại. Chúng sẽ chế nhạo Người, khạc nhổ trên Người, đánh đòn và giết chết Người; nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại.” (Mác 10:33-34).

Thêm vào đó, Đức Chúa Jesus cũng dùng hình ảnh xây dựng lại Đền Thờ để nói về sự sống lại của Ngài: “Đức Chúa Jesus trả lời, và nói với họ: “Hãy phá đền thờ nầy, rồi trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Vì vậy người Do Thái nói: “Đền thờ nầy phải mất bốn mươi sáu năm để xây, mà Thầy sẽ dựng lại trong ba ngày hay sao?” Tuy nhiên Ngài đang nói về đền thờ của thân thể Ngài. Do đó, khi Ngài sống lại từ cõi chết, các môn đồ của Ngài nhớ lại rằng Ngài đã nói về điều nầy, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jesus đã nói.” (Giăng 2:19-22).  

Những người Do Thái chống đối Đức Chúa Jesus cũng biết Ngài đã báo trước về việc Chúa sẽ sống lại sau ba ngày, cho nên họ đã yêu cầu Phi-lát đặt lính canh gác phần mộ của Đức Chúa Jesus: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên lừa bịp nầy lúc còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại. Vì vậy, xin ra lệnh canh giữ chặt chẽ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, đừng để các môn đồ của hắn đến lấy trộm xác hắn, rồi nói với mọi người rằng ‘Ngài đã từ cõi chết sống lại’. Sự lừa dối sau cùng còn tệ hại hơn sự lừa dối ban đầu.” Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ chặt chẽ theo ý của các ngươi.” Vì vậy họ đã đi canh giữ chặt chẽ ngôi mộ, niêm phong tảng đá, rồi đặt lính gát” (Ma-thi-ơ 27:63-66).  Mặc dầu phần mộ của Chúa được canh gác chặt chẽ, Đức Chúa Jesus vẫn sống lại, bởi vì không một quyền lực nào của con người hay của ma quỷ có thể cầm giữ được Ngài. Sứ đồ Phao-lô cho biết:  Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34).

Trong bài viết ngắn này, chúng ta đã ôn lại vài lời tiên tri về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Sứ đồ Phao-lô đã viết: Đấng Christ đã chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Kinh Thánh cho biết các môn đồ của Chúa mặc dầu họ đã theo Chúa nhiều năm, nhưng khi họ chưa hiểu Kinh Thánh, họ đã không biết có thật Đức Chúa Jesus đã sống lại hay không, và họ không có một hành động tích cực nào cả: Vì chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Ngài phải từ cõi chết sống lại; do đó, các môn đồ đã đi về nhà(Giăng 20:9-10).  Tuy nhiên, sau khi các môn đồ được Đức Chúa Jesus mở trí cho họ được hiểu Kinh Thánh (Lu-ca 24:45) và rồi họ được nhận lãnh Đức Thánh Linh (Công Vụ 2:3-4), các môn đồ của Chúa đã dạn dĩ giải thích rõ ràng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus dựa trên Kinh Thánh, và họ cũng mạnh dạn mời gọi nhiều người đang tìm hiểu về Chúa tin nhận Ngài (Công Vụ 2:12-41; 13:30-39).  

Sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, Ngài đã trao cho các môn đệ của Ngài trách nhiệm công bố Phúc Âm cứu rỗi của Chúa cho mọi người, thuộc mọi dân tộc, sống rải rác khắp nơi trên thế giới (Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:15; Công Vụ 1:8).  Trách nhiệm mà Chúa đã trao cho các môn đệ đầu tiên cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Hãy cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, giúp chúng ta hiểu biết Kinh Thánh, và mạnh dạn thực hiện mạng lệnh của Chúa bắt đầu từ trong gia đình, từ nơi mình đang sống, rồi loan ra khắp mọi nơi.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org    

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top