Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 3

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.

Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California. Ông cũng đã phục vụ Chúa trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống một thời gian. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân. Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài giảng này với bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Chúa Là Nguồn Tiếp Trợ

November 8, 2015 ()

Bible Text: Thi Thiên 99 |

Series:

Leave a comment

Sốt Sắng

August 16, 2015 ()

Bible Text: Khải Huyền 3:14-22 |

Series:

Leave a comment

Đời Sống Lứa Đôi

July 19, 2015 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 1:26-31; 2:18-24 |

Series:

Leave a comment

Liên Hệ Lứa Đôi

July 19, 2015 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 2:18-24 |

Series:

1 Comment

Tình Yêu Nhập Thể

July 12, 2015 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 13:4-7 |

Series:

Leave a comment

Thử Thách Của Người Công Chính

June 21, 2015 ()

Bible Text: Gióp 1:1- 2:10 |

Leave a comment

Yêu Chuộng Linh Ân

Leave a comment

Tiếng Chúa Gọi

April 12, 2015 ()

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 |

Series:

1 Comment

Sự Cung Liệu Của Chúa

Leave a comment

Người Khiếm Thị Thấy Được

March 8, 2015 ()

Bible Text: Mác 8:22-26 |

Series:

1 Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top