Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 2

Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là một học giả về Kinh Thánh. Ông theo học thần học tại Hoa Kỳ trước năm 1975.

Trong thời gian còn trong chức vụ, Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster, California. Ông cũng đã phục vụ Chúa trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Văn Phẩm Nguồn Sống một thời gian. Hiện nay, Mục sư đã lớn tuổi và đã về hưu.

Tháng 3 năm 2013, Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân đã tặng cho Thư Viện Tin Lành bộ sưu tập những bài giảng trong trời gian ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster.

Ban Biên Tập chân thành cảm ơn Mục sư và bà Võ Ngọc Thiên Ân. Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu loạt bài giảng này với bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Vai Trò Và Giá Trị Của Gia Đình Trong Đời Sống Tin Kính

Leave a comment

Tình Yêu Căn Bản Của Gia Đình

January 6, 2017

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Phục Hưng Gia Đình

January 6, 2017

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Lòng Cha

January 6, 2017

Bible Text: |

Series:

Leave a comment

Cầu Nguyện

Leave a comment

Nếp Sống Trong Gia Đình

Leave a comment

Kiểm Điểm

Leave a comment

Sống Trong Chúa

April 17, 2016 ()

Bible Text: I Giăng 2:3-6 |

Series:

Leave a comment

Hạnh Phúc Thật

January 3, 2016 ()

Bible Text: Giê-rê-mi 33:8-9 |

Series:

Leave a comment

Chương Trình Của Chúa

November 15, 2015 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 45 |

Series:

Leave a comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top