Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Đấng Chăn Chiên

January 12, 1997 ()

Bible Text: I Phi-e-rơ 2:21-24 |

Series:

Leave a comment

Thuận Phục

January 12, 1997 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 11:2-16 |

Series:

Leave a comment

Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

January 5, 1997 ()

Bible Text: Hê-bơ-rơ 13:8 |

Series:

Leave a comment

Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

February 27, 1993 ()

Bible Text: II Phi-e-rơ 3:8-18 |

Series:

Leave a comment

Giô-na – Chương 4

November 22, 1992 ()

Bible Text: Giô-na 4 | ,

Series:

Leave a comment

Giô-na – Chương 3

November 15, 1992 ()

Bible Text: Giô-na 3 |

Series:

Leave a comment

Giô-na – Chương 2 – Bài Hát Trong Đêm

November 8, 1992

Bible Text: Giô-na 2 |

Series:

Leave a comment

Giô-na – Chương 1

November 1, 1992 ()

Bible Text: Giô-na 1 |

Series:

Leave a comment

Ân Tứ Dư Dật

December 31, 1990 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:4-9 |

Series:

Leave a comment

Khôn Ngoan Hay Dại Dột

December 16, 1990 ()

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:16-23 |

Series:

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top