Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 2

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

March 1, 2019 ()

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 |

Series:

Leave a comment

Lộc và Thọ

February 8, 2019 ()

Bible Text: Châm Ngôn |

Series:

Leave a comment

Phước

February 1, 2019 ()

Bible Text: Thi Thiên 1 |

Series:

Leave a comment

Tri Thức và Niềm Tin

January 4, 2019 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-15 |

Series:

Leave a comment

Ký Thuật Về Chúa Giáng Sinh

December 14, 2018 ()

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; 2:1-7; Ma-thi-ơ 1:18-25 |

Series:

Leave a comment

Thử Thách

November 16, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 22:1-19 |

Series:

Leave a comment

Đức Tin

November 9, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 21:1-21 |

Series:

Leave a comment

Tương Giao Với Chúa

October 5, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 18:16-33 |

Series:

Leave a comment

Tiếp Đón Chúa

September 28, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 18:1-15 |

Series:

Leave a comment

Giao Ước Với Chúa

September 21, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 17:1-27 |

Series:

Leave a comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top