Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cầu Nguyện Cho Grace Community Church

Cầu Nguyện Cho Grace Community Church

Los Angeles, CA:

Theo tin từ Los Angeles, cuộc tranh chấp về quyền thờ phượng Chúa trong nhà thờ của  Grace Community Church với Los Angeles County và Tiểu Bang California vẫn tiếp diễn.  Trong những tuần vừa qua, các nhà lãnh đạo của Grace Community Church đã phải ra tòa năm lần.  Trong bốn lần đầu, tòa án đã xử cho phép Hội Thánh được tiếp tục nhóm họp trong nhà thờ.  Tuy nhiên trong lần thứ năm, tòa án buộc Hội Thánh phải tuân thủ những quy định của chính quyền địa phương để được nhóm họp trong nhà thờ với lý do phòng bệnh.   

Trong Chúa Nhật ngày 13/9/2020 vừa qua Mục sư John MacAthur đã đọc cho các tín hữu trong Hội Thánh của ông một danh sách những điều khoản mà Grace Community Church phải tuân theo để có thể được nhóm lại trong nhà thờ.  Danh sách những điều lệ này bao gồm những điều khoản như: Tất cả những người đến nhóm phải đăng ký từ trước. Tín hữu chỉ có thể có mặt tại nhà thờ trong những chương trình đã được ấn định.  Mỗi người đến dự nhóm phải được khám và đo nhiệt độ.  Mỗi người phải luôn luôn cách xa những người khác 6 feet kể cả ngoài bãi đậu xe hay trong nhà vệ sinh.  Mỗi xe phải đậu cách xa xe khác một chỗ đậu xe.  Phải đánh dấu khoảng cách giữa một người và người khác. Mỗi người phải đeo khẩu trang. Không được có Thánh Ca, Kinh Thánh, không có hộp dâng hiến trong nhà thờ.  Không được hát, không được ôm choàng hay bắt tay chào nhau.  Khăn trải chỗ ngồi cần phải được thay giữa những buổi nhóm.  Giờ thờ phượng phải ngắn.  Nếu ai gần những người khác lâu hơn 15 phút thì phải bị cách ly trong hai tuần.

Mục sư  John MacAthur đã giải thích rằng với những yêu cầu như vậy Grace Community Church không thể đáp ứng theo quy định bởi vì Hội Thánh có hơn 7000 tín hữu và nhà thờ không đó đủ chỗ cho 7000 tín hữu cách nhau 6 feet.  Trong trường hợp phải làm theo yêu cầu quy định chính quyền thì tối đa Hội Thánh chỉ có thể nhóm lại được 350 người.  Tuy nhiên, Mục sư  John MacAthur cho biết những quy định đó là vi hiến, cho nên Grace Community Church sẽ tiếp tục nhóm lại trong nhà thờ.

Trong cuộc phỏng vấn với The Eric Metaxas Radio Show,  Mục sư  John MacAthur đã giải thích vì sao những quy định đó là vi hiến.   Mục sư  John MacAthur cho biết theo hiến pháp của Tiểu bang California, vị Thống Đốc của tiểu bang có đặc quyền nhiều nhất là 60 ngày để ban hành những sắc luật không cần được phê chuẩn bởi các nhà lập pháp trong trường hợp có những sự kiện khẩn cấp xảy ra.  Tuy nhiên dịch bệnh Covid đã kéo dài hơn 6 tháng, cho nên đặc quyền đó của Thống Đốc Tiểu Bang không còn nữa, do đó những quy định của Thống Đống Tiểu Bang ban hành trong thời gian này mà chưa được các nhà lập pháp tiểu bang California phê chuẩn thì không phải là luật. Vì không phải là luật cho nên việc chính quyền bắt buộc Hội Thánh phải tuân theo là vi hiến. 

Khi được hỏi về hậu quả của việc Hội Thánh không chấp hành những quy định trên,  Mục sư  John MacAthur cho biết Hội Thánh có thể bị phạt và Mục sư có thể bị tù giam trong sáu tháng.  Mặc dầu biết rằng có thể phải đối diện với những hậu quả như vậy, Mục sư John MacAthur cho biết Grace Community Church sẽ tiếp tục nhóm lại trong nhà thờ để thờ phượng Chúa. Mục sư John MacAthur cho biết thêm tỷ lệ người chết vì dịch Covid tại California rất thấp, vì vậy Thống Đốc Tiểu Bang không thể lạm dụng lý do này để áp đặt những quy định tước đoạt quyền tự do của hơn 40 triệu dân California, trong đó có quyền nhóm họp trong nhà thờ của những người tin Chúa.

Khi biết về việc nhóm họp của  Grace Community Church gặp trở ngại với chính quyền của Tiểu Bang California và Los Angeles County, trong tuần vừa qua những người tin Chúa nhiều nơi trên thế giới đã bày tỏ sự ủng hộ và cầu nguyện cho Hội Thánh.   Xin bạn đọc cầu nguyện cho vấn đề này để mọi việc có thể được giải quyết cách tốt đẹp quy vinh hiển về danh của Chúa.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top