Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Praise! My Soul – The King of Heaven

Praise! My Soul – The King of Heaven

Nguyên văn: Praise! My Soul – The King of Heaven
Lời: Henry F. Lyte (1793 – 1847)
Nhạc: John Goss (1800 – 1880)
Westminster Abbey – Monday 14 March 2022

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top