Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phan Quảng Nam: Tâm Hồn Con

Phan Quảng Nam: Tâm Hồn Con

Tâm Hồn Con

Con đến dâng Cha cả tấm lòng
Với niềm yêu kính, với cầu mong
Như hoa đương nở nghiêng về nắng
Như nước giòng xanh đến Biển Đông

Nắng nở hương hoa cánh cánh hồng
Biển thâu tình nước, nước ngàn sông
Tâm hồn con đấy: hoa và nước
Tưởng nhớ quê nhà, cõi thái không.

Thái không nào phải chốn vô hình
Trong ánh huy hoàng ngự Thánh Linh
Nước Chúa bao la, người nhỏ bé
Lòng con bé nhỏ có Thiên Đình

Chúa ngự lòng con: Ôi hiển vinh!
Con trong lòng Chúa hưởng an bình
Con nguyền giữ vẹn hồn thanh khiết
Với đức tin ngời ánh thủy tinh.

Đức tin hằng sống vạn trời xuân
Chúa dẫu cao xa, Chúa vẫn gần
Con ở nơi đâu, Ngài vẫn đấy
Ngài ban từ ái với hồng ân

Nỗi mừng còn biết lấy chi cân?
Trút hết sầu tư giữa bụi trần
Vườn cũ Ê-đen dù đã mất
Ngày mai vườn Chúa nở tường vân.

Mong thấu Cao Xanh mấy tiếng lòng
Tâm hồn con đấy, nước về đông
Tâm hồn con đấy, hoa triều nặng
Mang nặng niềm tin Đức Hóa Công.

Phan Quảng Nam
Đèn Linh – Số 11/1986

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top