Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng – Let The Lower Lights Be Burning

Thánh Ca: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng – Let The Lower Lights Be Burning

Tựa đề: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
Nguyên tác: Let The Lower Lights Be Burning
Lời: Philip P. Bliss
Nhạc: Philip P. Bliss
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 327

Let The Lower Lights Be Burning

1. Brightly beams our Father’s
mercy from His lighthouse evermore,
But to us He gives the keeping
of the lights along the shore.
Let the lower lights be burning!
Send a gleam across the wave!
For to us He gives the keeping
of the lights along the shore.

2. Dark the night of sin has settled,
loud the angry billows roar;
Eager eyes are watching, longing,
for the lights, along the shore.
Let the lower lights be burning!
Send a gleam across the wave!
Eager eyes are watching, longing,
for the lights, along the shore.

3. Trim your feeble lamp, my brother,
some poor sailor tempest tossed,
Trying now to make the harbor,
in the darkness may be lost.
Let the lower lights be burning!
Send a gleam across the wave!
Trying now to make the harbor,
some poor sailor may be lost.

Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

1. Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng,
Từ Lời thánh, như vọng đăng sáng;
Ngài giao việc ta trông đăng tháp nầy,
Hằng đêm chiếu nơi biển trần đây.
Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,
Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,
Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,
Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

2. Đời tội nầy khác chi đêm đen mù,
Cuồng nộ giống ba đào bao phủ;
Nghìn muôn người linh đinh trên biển kìa,
Mòn đôi mắt trông tháp đèn kia.
Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,
Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,
Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,
Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

3. Đèn lu mờ, kíp khêu cao, bạn nào!
Kìa ngoài biển bao người gặp bão,
Họ trông bờ, đang ra sức chống chèo,
Hằng thoát sóng tăm tối rượt theo.
Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,
Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,
Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,
Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

4. Đời bạn nhờ Đấng Hoa Tiêu đại quyền,
Được toàn thắng ba đào nguy biến;
Nguyện trong bạn lòa ra tia sáng thần,
Thành đăng tháp soi kẻ trầm luân.
Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng,
Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng,
Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa,
Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top