Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Bồ-đào-nha: Thi Thiên 121

Thánh Ca Bồ-đào-nha: Thi Thiên 121

Thánh Ca: Thi Thiên 121
Nguyên văn: Salmo 121
Lời: Thi Thiên 12
Nhạc: Samuel Cohen

Thi Thiên 121

1. Tôi ngước mắt lên trên núi:
Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va,
Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

2. Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ.

3. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

4. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top