Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Bạn Đọc Viết: Tám Ngày Thay Đổi Thế Giới – Ngày Thứ Sáu: Hy Sinh

Bạn Đọc Viết: Tám Ngày Thay Đổi Thế Giới – Ngày Thứ Sáu: Hy Sinh

 

Ngày Thứ Sáu: Hy Sinh

Họ đem Đức Đức Chúa Jesus đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ Sọ 
(Mác 15:22)

Thứ Sáu, chín giờ sáng, thời gian như ngừng lại tại Jerusalem.

Bên ngoài cổng Đa-mách có một con đường, bên kia của con đường là một khu vực bằng phẳng gần phần mộ của Tiên tri Giê-rê-mi. Ở phía trên, có một tảng đá nhô ra, và nếu được nhìn ở một góc độ nhất định, nó trông giống như một hộp sọ. Đá vôi bị ăn mòn đã tạo thành hai hốc như cặp mắt, một nơi cho mũi và một nơi cho miệng. Người ta gọi chỗ đó là Đồi Sọ – tức là Đồi Gô-gô-tha.

Có một đoàn người rất đông đang tụ họp tại đó để xem ba người bị tử hình. Con mắt của mọi người đều hướng về cây thập tự ở chính giữa. Người bị treo ở đó không giống như hai người kia. Hai người kia là tội phạm, họ đã la hét nguyền rủa, họ nói những lời của những tội phạm. Người ở giữa cũng sắp chết nhưng hoàn toàn không giống hai người kia.

Đây là Ngày Thứ Sáu trong Tuần Lễ Thánh. Chữ chìa khoá của hôm nay là hy sinh. Mặc dù kẻ ác đã đóng đinh Đức Chúa Jesus trên cây thập tự, nhưng Đức Chúa Jesus đã không chết trái với ý định của Ngài. Ngài đã tình nguyện hy sinh mạng sống của mình cho chính những người đã đưa Ngài lên thập tự giá.

Không những Ngài đã hy sinh cho họ, Ngài đã hy sinh cho bạn và tôi. Chúng ta hãy xem lại cụm từ Họ đóng đinh Ngài trên thập tự trong Mác 15:25. Chữ họ đó chỉ về những kẻ đã đóng đinh Chúa của chúng ta trên thập tự giá. Chữ họ đó bao gồm người La Mã và người Do Thái; và chữ “họ” đó cũng bao gồm cả bạn và tôi. Hết thảy chúng ta đã dự phần của mình trong cái chết của Đức Chúa Jesus. 

Cụm từ “đóng đinh trên thập tự” mô tả cái chết vô cùng đau đớn mà Đức Chúa Jesus phải gánh chịu. Đóng đinh trên cây thập tự là hình phạt nặng nề nhất vào thời đó dành cho một người có tội. Hành động đóng đinh trên thập tự” thể hiện thái độ khước từ và chống trả của con người đối với Đức Chúa Jesus.  Họ đã gào lên rằng: “Người này đáng chết. Mặc dù Đức Chúa Jesus đã không làm gì sai, và mặc dầu họ không có lý do chính đáng nào để kết tội Chúa, họ vẫn đóng đinh Ngài trên cây thập tự. 

Chữ “Ngài” cũng nhắc chúng ta đến địa vị của người đã chịu chết trong ngày hôm đó. Thật ra đây không phải là một con người bình thường. Viên sĩ quan La Mã chịu trách nhiệm hành hình đã thốt lên khi nhìn thấy Đức Chúa Jesus lìa đời: “Thật, đây là Con của Đức Chúa Trời!. Thật vậy, Đức Chúa Jesus là chúa tể của cả vũ trụ, Ngài cũng là Đức Chúa Trời.

Kính lạy Đức Chúa Jesus! Chúng con kinh hoàng và run sợ khi nghĩ đến thái độ của chúng con, cùng với những khổ đau mà Ngài đã gánh chịu để đền tội cho chúng con mà nhờ đó chúng con được cứu. Xin giúp chúng con không bao giờ xấu hổ về Ngài, nhưng trân quý những gì Ngài đã làm cho chúng con. Xin giúp cho lòng của chúng con luôn luôn ghi nhận rằng Ngài là Cứu Chúa, là chủ của cuộc đời chúng con. A-men.

Đoàn Phan Danh

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top