Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Bạn Đọc Viết: Tám Ngày Thay Đổi Thế Giới – Ngày Thứ Năm: Chuẩn Bị

Bạn Đọc Viết: Tám Ngày Thay Đổi Thế Giới – Ngày Thứ Năm: Chuẩn Bị

Ngày Thứ Năm: Chuẩn Bị

Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình” (Lu-ca 22:24).

Đây có thể là câu chuyện kỳ lạ nhất trong Tuần Lễ Thánh. Các môn đồ đã họp lại với Chúa trên Phòng Cao. Chỉ trong một vài giờ nữa Đức Chúa Jesus sẽ bị phản bội, bị nộp, bị xét xử, bị đánh đập, bị khạc nhổ, bị sỉ nhục, rồi bị đóng đinh trên thập tự giá. Trước viễn cảnh những thống khổ mà Chúa sắp sửa gánh chịu, các môn đồ của Chúa đã làm gì? Họ bắt đầu tranh luận xem ai trong số họ là người lớn hơn hết.

Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cuộc tranh luận này đã xảy ra ngay sau khi Đức Chúa Jesus đã bẻ bánh và uống chung một chén với các môn đệ của Ngài. Thật là một điều khó có thể tin được. Những giây phút thiêng liêng dường như đã không kéo dài quá lâu với các môn đồ của Chúa. Sau khi vừa được nghe chia sẻ về những biểu tượng thiêng liêng của thân thể và huyết của Đức Chúa Jesus, họ lại bắt đầu cãi nhau về việc ai là người sẽ là lớn hơn hết trong số của họ.

Đây là Ngày Thứ Năm trong Tuần Lễ Thánh. Chữ chìa khoá cho ngày hôm nay là chuẩn bị – bởi vì Đức Chúa Jesus đang chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài để họ có thể đối diện với những gì sắp xảy ra. Ngài biết rõ nỗi đớn đau mà Ngài phải gánh chịu trên thập tự giá và Ngài biết rằng cuối cùng Ngài phải lìa các môn đệ để trở về trời. Vì vậy, Ngài đã gặp gỡ họ, chia sẻ bánh và chén với họ, rửa chân cho họ, căn dặn họ phải yêu thương nhau.  Ngài cũng báo trước về sự thất bại của Phi-e-rơ và nói trước về việc Giu-đa sẽ phản Ngài. Nhưng Ngài vẫn gọi họ là bạn hữu của Ngài và hứa ban cho họ sự bình an khi họ đối diện với nghịch cảnh. Sau đó Đức Chúa Jesus đã cầu thay cho họ. Và rồi Ngài dẫn họ đến vườn Ghết-sê-ma-nê.  Tại đó Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng ngủ thiếp đi, trong khi Ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Và rồi sau đó những điều Chúa báo trước đã xảy ra: Giu-đa đã phản Chúa. Chúa bị bắt. Các môn đồ bỏ Chúa trốn chạy. Phi-e-rơ phủ nhận không biết Ngài.

Thất bại của Phi-e-rơ đã lộ ra nhược điểm của cả tập thể các môn đồ: Không có Đức Chúa Jesus, họ không làm gì được cả.

Và cũng vậy, không có Đức Chúa Jesus chúng ta cũng không làm chi được. Đức Chúa Jesus đã phán: Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được”. (Giăng 15:5). Thật ta, nếu chúng ta có thể làm những điều gì mà không cần đến Đức Chúa Jesus, thì kết cuộc của những điều đó có lẽ sẽ giống như những kết quả của Giu-đa và của Phi-e-rơ – là những điều mà chúng ta không muốn ai nhắc đến.   

Lạy Đức Chúa Jesus! Xin tha thứ cho chúng con vì những suy nghĩ dai dột của chúng con. Xin giúp chúng con luôn ghi nhớ rằng chúng con không thể sống mà không có Ngài. Xin cầu thay cho chúng con. Xin đưa chúng con đến nơi mà ở đó chúng con có thể nói một cách vui vẻ rằng: “Không phải ý con, nhưng nguyện ý Ngài được nên”. A-men.

Đoàn Phan Danh

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top