Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Bạn Đọc Viết: Tám Ngày Thay Đổi Thế Giới – Ngày Thứ Tư: Âm Mưu

Bạn Đọc Viết: Tám Ngày Thay Đổi Thế Giới – Ngày Thứ Tư: Âm Mưu

Ngày Thứ Tư: Âm Mưu

‘Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc” (Ma-thi-ơ 26:15).

Ngày thứ Tư của Tuần Lễ Thánh là một ngày yên tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là chẳng có gì xảy ra.

Nhìn thấy đoàn dân thật đông ùa theo Đức Chúa Jesus, các nhà lãnh đạo Do Thái chờ đợi thời điểm và tìm kiếm một cơ hội để bắt Ngài. Đầy dẫy với lòng hận thù và đố kị, họ quyết định rằng Đức Chúa Jesus phải chết. Nhưng làm thế nào họ có thể thực hiện được ý định đó?

Trong bối cảnh đó, Giu-đa đã bước vào. Giu-đa là một trong mười hai môn đồ gần gũi với Đức Chúa Jesus. Kinh Thánh cho biết Giu-đa cùng với các môn đồ khác đã nhìn thấy những phép lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm. Ông ta đã có mặt trên thuyền khi Đức Chúa Jesus quở bão tố yên lặng. Có lẽ ông ta đã giúp nhặt thức ăn thừa sau khi Đức Chúa Jesus chu cấp cho 5000 người ăn với năm ổ bánh và hai con cá; và có lẽ Giu-đa cũng đã đứng cùng với các môn đồ khác khi La-xa-rơ bước ra khỏi phần mộ.

Ông ta đã nghe hết mọi sự.
Ông ta nhìn thấy mọi việc.
Ông ta đồng đi với Đấng Christ mỗi ngày.
Ông ta là một trong những người được chọn rất cẩn thận của Đức Chúa Jesus.
Ông ta biết rõ Con Đức Chúa Trời một cách riêng tư, ….

Hãy lập danh sách đó thật dài theo ý bạn muốn, thêm vào những chi tiết khác nếu bạn thích. Không ai đã nghi ngờ Giu-đa. Phi-e-rơ không hề nói với Giăng: “Này, đối với tôi, Giu-đa có vẻ hơi gian giảo đấy”. Ba-thê-lê-my rõ ràng không bao giờ thắc mắc về động cơ của Giu-đa. Gia-cơ không nói là Giu-đa đã lấy cắp từ túi bạc. Đến cuối bữa Tiệc Ly, khi Đức Chúa Jesus công bố có người sẽ phản Ngài, không một ai chỉ vào Giu-đa rồi nói rằng: “Hắn chính là kẻ phản bội”.

Điều gì đã xảy ra với Giu-đa đều có thể xảy ra với mỗi một người trong chúng ta. Những gì Giu-đa đã làm, bạn và tôi đều có thể làm. Giu-đa rất giống với chúng ta, và chúng ta rất giống với ông ta. Giu-đa dường như đang “ở trong” bất kỳ một người nào, và rồi ông ta đã phản Chúa của chúng ta.

Điều gì có thể khiến bạn bán Con của Đức Chúa Trời?

Bạn sẽ phản Ngài vì tiền chăng?
Bạn sẽ phản Ngài cho một công việc tốt hơn ư?
Bạn sẽ phản Ngài để giữ lấy vị trí mà bạn đang có chăng?
Bạn sẽ phản Ngài để cứu lấy mạng của mình ư?
Bạn sẽ phản Ngài để cứu lấy gia đình của bạn sao?

Những câu hỏi thăm dò, dễ hỏi hơn là để trả lời. Tôi xin bạn đừng coi thường chúng. Có một chút Giu-đa ở trong tất cả chúng ta. Chữ chìa khóa của Ngày Thứ Tư trong Tuần Lễ Thánh là “âm mưu”. Nếu chúng ta có những suy nghĩ khác biệt – những âm mưu và toan tính – có lẽ chúng ta giống với Giu-đa hơn là chúng ta tưởng.

Lạy Chúa! Con cầu xin Ngài cho con một đức tin chân thật và sâu sắc, để con không thể bán Ngài với bất kỳ giá nào. A-men.

Đoàn Phan Danh

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top