Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Những Mẫu Chuyện Về Con Bò Trong Kinh Thánh – Phần 2

Tìm Hiểu: Những Mẫu Chuyện Về Con Bò Trong Kinh Thánh – Phần 2

Những Mẫu Chuyện Về Con Bò Trong Kinh Thánh

Không phải chỉ có người cày ruộng tiêu biểu cho người hầu việc Chúa, nhưng con bò cày ruộng cũng được dùng để so sánh với người hầu việc Chúa.  Kinh Thánh cho biết tại vùng Trung Đông, cả bò lẫn lừa đều có thể được dùng để kéo cày. Tiên tri Ê-sai nói rằng cả hai con vật cày ruộng này đều xứng đáng để được hưởng một phần kết quả do sức lao động của chúng: “Bò và lừa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon mà người ta dê bằng mủng với nia” (Ê-sai 30:24). 

Luật pháp Môi-se cũng dạy rằng: “Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.” (Phục Truyền 25:4). Sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn câu Kinh Thánh này để trước hết lưu ý người đọc rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến thú vật, sau đó Sứ đồ Phao-lô đã so sánh hình ảnh con bò đang kéo cày với những người hầu việc Chúa, rồi nói rằng những người hầu việc Chúa xứng đáng được nhận sự chu cấp: “Vì có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Như vậy không phải Đức Chúa Trời lo cho bò hay sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?” (I Cô-rinh-tô 9:9-11).  Trong bức thư gởi cho Ti-mô-thê, một vị mục sư trẻ tại Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại ý tưởng này: “Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi” (2 Ti-mô-thê 2:6). Ngoài ra, Sứ đồ Phao-lô cũng dùng hình ảnh người chăn bầy để mô tả người hầu việc Chúa. Ông nói người chăn bầy xứng đáng được uống sữa từ bầy súc vật của mình: “Có ai tự trang trải chi phí để đi lính không? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái không? Hay là có ai chăn bầy súc vật mà không dùng sữa của bầy không?” (I Cô-rinh-tô 9:7).  

Cày ruộng là một công việc khó nhọc. Trong khi có rất nhiều người hầu việc Chúa chịu khó, tận tụy, trung tín lo cho công việc Chúa, Kinh Thánh cũng nhắc đến một số người hầu việc Chúa không muốn chịu khổ, thiếu trách nhiệm với bầy mà Chúa đã giao cho họ. Những người này thiếu sự quan tâm với bầy của Chúa, họ không hiểu hiện trạng của bầy, nhu cầu của bầy, tiềm năng của bầy, họ không dám hy sinh vì bầy chiên, họ làm việc vì lợi lộc, khi gặp khó khăn thì bỏ chạy.  Đức Chúa Jesus gọi những người như vậy là những người chăn thuê (Giăng 19:12-13). Tác giả Châm-ngôn nhắc nhở những người chăn về trách nhiệm căn bản của họ như sau: “Hãy rán biết cảnh trạng bầy chiên của con, và lo săn sóc các đoàn bò của con” (Châm-ngôn 27:23). Bầy chiên mà Chúa đang giao cho mỗi người có thể là chính gia đình của mình, một nhóm tín hữu mà mình phải chịu trách nhiệm, hay là Hội Thánh của Chúa.  Sứ đồ Phi-e-rơ, trong vai trò của một người lãnh đạo Hội Thánh, ông đã khuyên những người chăn bầy trong các Hội Thánh như sau: Đừng làm việc vì lợi lộc, hay vì quyền hành, nhưng hãy phục vụ với tinh thần trách nhiệm, theo sự kêu gọi của Chúa, làm việc với lòng tự nguyện, nhiệt thành, để làm gương tốt cho những người mình đang hướng dẫn: “Hãy chăn bầy của Ðức Chúa Trời đã giao cho mình, hãy thi hành chức vụ chăn bầy không vì bị ép buộc nhưng bởi vui lòng, theo như Ðức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em, không vì lợi lộc thấp hèn nhưng bởi lòng nhiệt thành, không để làm quyền trên những người được giao cho anh chị em chăn giữ, nhưng để làm gương cho cả bầy” (II Phi-e-rơ 5:2-3).

Cày ruộng là một công việc nặng nhọc, đặc biệt là cày đất tại vùng đồi núi thuộc xứ Canaan, do đó lưỡi cày phải được kéo bằng một đôi bò (Giê-rê-mi 51:23).  Trong Kinh Thánh, chữ bò cái đôi khi được dùng để mô tả một người phụ nữ (A-mốt 4:1), một người vợ (Các Quan Xét 14:18).  Người Do Thái cũng dùng bò cái để kéo cày.  Sam-sôn là người đã nhắc đến những khái niệm này: “Sam-sôn bèn đáp: Nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố của ta” (Các Quan Xét 14:18). Sam-sôn đã gọi vợ của ông là “bò cái tơ ta” khi ông nói với những người Phi-li-tin rằng họ đã làm áp lực buộc người vợ mới cưới của ông nói ra những bí mật của ông cho họ. 

Như Tiên tri Ê-sai đã nói ở phần trước, cả bò lẫn lừa đều có thể được dùng để kéo cày (Ê-sai 30:24), do kéo cày là công việc nặng nhọc cho nên phải cày đôi (Giê-rê-mi 51:23), tuy nhiên luật pháp của Môi-se đã quy định rằng người Do Thái không được cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa “Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa” (Phục Truyền 22:10). Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh tương tự để dạy chúng ta rằng người tin Chúa rằng không nên lập gia đình với người không tin Chúa (II Cô-rinh-tô 6:14).  Bất kể hành động kéo cày tiêu biểu cho công việc lao khổ để xây dựng một gia đình hay là để xây dựng một Hội Thánh, ràng buộc hai người không cùng một niềm tin với nhau và buộc họ phải đồng hành để thực hiện một công tác nặng nề và lâu dài là điều không nên làm.  Sự kết hợp như vậy sẽ không đem lại kết quả tốt, nhưng ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng cho cả hai người đó.  Thực tế cho thấy, nhiều cuộc hôn nhân đã đổ vỡ vì vợ chồng không cùng một niềm tin nơi Chúa.  Một số chức vụ hầu việc Chúa thất bại vì vợ chồng đã không có cùng một chí hướng. 

Kinh Thánh cũng cho biết không phải loại bò nào cũng có thể cày ruộng.  Đức Chúa Trời đã hỏi Gióp: Bò rừng có chịu làm việc cho con, hay chịu ngủ suốt đêm bên máng cỏ của con không? Con có thể lấy dây buộc nó vào luống cày, nó có chịu kéo bừa cho con trong thung lũng không?” (Gióp 29:13-14).  Đức Chúa Trời lưu ý Gióp rằng bò rừng, dù rất mạnh, nhưng là loài vật không thể thuần hóa, cho nên không thể dùng trong công việc đồng áng. Trong trường hợp này, bò rừng tiêu biểu cho những người thích tự do không chịu khuất phục, do đó không thể dùng họ được trong cánh đồng của Đức Chúa Trời. 

Trong khi con bò, hay người dắt bò đi cày, tiêu biểu cho những người hầu việc Chúa, Đức Chúa Jesus đã ví sánh tấm lòng của con người như một mảnh ruộng.  Đức Chúa Jesus cho biết có một số tấm lòng giống như một mảnh đất rất cứng, do đó hạt giống Phúc Âm của Chúa khi gieo vào lòng những người có tấm lòng như vậy không đem lại kết quả (Lu-ca 8:4-15).

Để có thể được gieo trồng cách kết quả, mảnh đất cứng cần được cày xới. Sứ đồ Phao-lô lưu ý: “Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày” (I Cô-rinh-tô 3:9). Thực tế cho thấy Đức Chúa Trời đã dùng nhiều cách khác nhau để làm cho những tấm lòng cứng cỏi tan vỡ. Giống như lưỡi cày cắt vào đất làm cho đất vỡ ra, sự can thiệp của Chúa vào những tấm lòng cứng cỏi có thể gây đau đớn cho họ lúc ban đầu, nhưng về sau đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc đời của họ. Bên cạnh việc cày xới, tác giả Thi Thiên cũng mô tả một số phương thức khác mà Đức Chúa Trời đã dùng để biến cải mảnh đất cứng cỏi trở thành một mảnh ruộng mềm mại, thuận tiện cho việc gieo trồng: “Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm” (Thi Thiên 65:10).

Giống như một mảnh đất cứng được cày xới và rồi được thấm nước, rất nhiều người tin Chúa đã thuật lại rằng Chúa đã dùng nhiều cách khác nhau khiến họ phải trải qua tình trạng “cõi lòng tan nát” (broken heart) rồi mềm mại trước khi họ trở về với Chúa. Trong quá khứ, biến cố Tháng Tư 1975 tại Việt Nam đã làm cho nhiều tấm lòng cứng cỏi tan vỡ.  Sau đó, bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, qua những nỗ lực truyền giảng từ các Hội Thánh, nhiều người đã có cơ hội được nghe về Phúc Âm của Chúa và đã tin nhận Ngài. 

Đức Chúa Trời vẫn đang thực hiện công việc vỡ đất của Ngài. Dịch bệnh Covid-19 là một thí dụ.  Trong suốt một năm qua, Chúa đã dùng  dịch bệnh đã làm cho không ít tấm lòng cứng cỏi của nhiều người khắp nơi trên thế giới rạn nứt và tan vỡ.  Đức Chúa Trời đang cày xới đất.  Câu hỏi được đặt ra cho những người có trách nhiệm gieo giống là sẽ làm gì? Kinh Thánh cho biết có một số người thích bàn tán chuyện trên trời, không chịu làm việc: “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền Đạo 11:4). Trong khi có một số người như vậy, Tiên tri Ê-sai nhắc chúng ta nên chú ý lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa: “Hãy lắng tai nghe tiếng của Ta; hãy chú ý nghe lời của Ta! Người nông dân cày là để gieo, không lẽ cứ cày mãi cả ngày hay sao? Không lẽ cứ vỡ đất và bừa mãi hay sao? Không phải khi đã san bằng đất, thì người sẽ gieo tiểu hồi và đại hồi hay sao? Không phải người trồng lúa mì vào luống, trồng lúa mạch đúng nơi, và đại mạch đúng chỗ của nó hay sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã hướng dẫn và dạy người làm đúng như vậy.” (Ê-sai 28:23-26).  Tác giả sách Truyền Đạo khuyên người đọc rằng khi Chúa đã tạo cơ hội làm cho đất mềm mại, thay vì chần chờ, băn khoăn để xem sẽ gieo điều gì cho hữu hiệu, nhưng hãy bắt lấy cơ hội, và làm việc tận lực trong thời điểm đó: “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt.” (Truyền-đạo 11:6).

Một số Hội Thánh nhận thức được cơ hội Đức Chúa Trời đã làm, họ đã tận lực gieo, và đã nhận được kết quả.  Trong bài giảng vào Chúa Nhật ngày 3/1/2021,  Mục sư Rick Warren cho biết trong năm 2020 lúc dịch bệnh Covid diễn ra, Hội Thánh Saddleback đã có 24.404 người tin Chúa.  Đây là năm có số người tin Chúa nhiều nhất trong lịch sử 41 năm của Hội Thánh Saddleback.

Thật ra Mục sư Rick Warren và Hội Thánh của ông đang thực hiện theo một nguyên tắc mà ông đã trình bày trong cuốn sách Hội Thánh Theo Đúng Mục Đích (The Purpose Driven Church).  Nguyên tắc đó là: Hãy bắt lấy cơ hội Chúa đang thực hiện để phát triển Hội Thánh.  Trong phần mở đầu của cuốn sách Hội Thánh Theo Đúng Mục Đích, Mục sư Rick Warren cho biết ông sống tại miền Nam California, nơi có nhiều người lướt sóng, và Mục sư đã học được những bài học từ những người lướt sóng.  Để có thể lướt sóng, những người lướt sóng – đã được huấn luyện và trang bị – thường bơi ra ngoài khơi chờ đợi. Đôi mắt của họ chăm chú nhìn xem khi nào có lượn sóng tới, và rồi khi có lượn sóng đến gần, họ nhanh chóng đứng dậy cỡi lên ngọn sóng, và rồi cố giữ thăng bằng khi ngọn sóng di chuyển, tận dụng sức của làn sóng để đưa họ đi càng xa càng tốt.  Dĩ nhiên, làn sóng nào cũng có lúc sẽ lặn xuống.  Khi đó, họ lại tiếp tục bơi ra khơi, quan sát một làn sóng khác, rồi lại tiếp tục lập lại tiến trình giống như vậy.

Mục sư Rick Warren tin rằng Đức Chúa Trời, là Đấng tạo ra các làn sóng, luôn luôn gởi những làn sóng giúp Hội Thánh tăng trưởng đến những nơi nào mà con dân của Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng để lướt trên đó.   Trong khi có nhiều người hầu việc Chúa đã đưa ra rất nhiều lý do giải thích vì sao người ta không đến với Chúa, cho nên họ không sẵn sàng để thực hiện công tác truyền giáo, ngược lại Mục sư Rick Warren lại nói rằng ông  thấy có rất nhiều cơ hội Chúa mở ra giúp đưa dẫn nhiều người đến với Chúa, nên Mục sư Rick Warren và Hội Thánh của ông đã nỗ lực làm việc theo sự hướng dẫn của Chúa. Đó chính là một trong những lý do mà Hội Thánh của Mục sư Rick Warren phát triển và tiếp tục phát triển trong nhiều thập niên vừa qua. Mục sư Rick Warren khuyên những người lãnh đạo tại mỗi Hội Thánh nên học bài học này. Hãy huấn luyện cho các tín hữu trong Hội Thánh và hãy trang bị sẵn sàng. Hãy quan sát xem điều gì Đức Chúa Trời đang thực hiện tại địa phương của mình và bắt lấy cơ hội Chúa đưa đến để mở mang công việc Chúa tại nơi Chúa đã đặt để Hội Thánh của mình.

Bắt lấy cơ hội làm việc đem lại ích lợi cho Chúa cũng là điều mà Đức Chúa Jesus nhắc nhở những người có trách nhiệm hầu việc Chúa trong ẩn dụ về các ta-lâng (Ma-thi-ơ 25:14-30). Nếu người được Chúa giao trách nhiệm không biết làm gì với tài nguyên và cơ hội mà Chúa đã trao cho mình, thì thay vì đi chôn giấu tài nguyên, lãng phí thời gian, để rồi đánh mất cơ hội, người đó hãy tìm những người có khả năng, biết làm việc, rồi trao cho họ tài nguyên mà Chúa giao cho mình để họ làm lợi ích cho công việc của Chúa (Ma-thi-ơ 25:26-27).  

Kinh Thánh cũng cho biết trong khi một số người hầu việc Chúa do dự chưa gieo, hoặc từ từ coi xem sẽ gieo giống thể nào, thì những thế lực chống đối Chúa đang làm việc thâu đêm để gieo những mầm mống nguy hại, thậm chí vào ngay cả trong Hội Thánh của Chúa. Đức Chúa Jesus phán: “Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.” (Ma-thi-ơ 13:25).  Trong bối cảnh truyền thông dễ dàng và thuận tiện hiện nay, những thế lực chống đối Chúa đang gieo những mầm mống sai lạc khắp nơi. Hơn thế nữa họ dùng mọi nổ lực để đưa những điều sai lạc đó vào trong Hội Thánh.  Trong câu chuyện Đức Chúa Jesus kể, điều ít nhất mà những người làm công cho Chúa có thể làm đó là hãy nhanh chóng gieo giống tốt của Chúa trên những mảnh đất đã được cày xới trước khi những kẻ thù của Chúa ra tay. 

Kinh Thánh cho biết không phải chúng ta chỉ gieo Phúc Âm của Chúa cho những người chưa biết Chúa: “Người gieo giống ấy là gieo đạo” (Mác 4:14), nhưng có lúc Chúa muốn chúng ta gieo và gặt những phẩm chất tốt đẹp cho chính mình: “Hãy gieo sự công chính cho chính mình, hãy gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới cho mình! Bởi vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho tới khi Ngài đến ban mưa công chính trên các ngươi” (Ô-sê 10:12).  Hãy nhìn lại chính mình.  Hãy xem Đức Chúa Trời đang vỡ những mảnh đất mới nào trong chính đời sống của bạn; và rồi hãy gieo những điều mà Chúa muốn bạn gieo.

Dĩ nhiên công việc gieo giống là vất vả, thậm chí có những buồn đau, tuy nhiên những người gieo giống tốt sẽ gặt hái những kết quả vui mừng: “Kẻ nào gieo giống trong giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng” (Thi-thiên 126:5); “Họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho sanh bông trái.” (Thi-thiên 107:37).

Tiên tri Ê-sai nói thêm về lời hứa của Chúa dành cho những người biết lắng nghe lời của Ngài và hoàn tất công việc gieo giống như sau: “Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất; bánh lương thực từ đất sanh sản sẽ màu mỡ và dư dật; trong ngày đó, súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng” ( Ê-sai 30:23). Tác giả thư Hê-bơ-rơ giải thích rằng mưa là những phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho những người trung tín hầu việc Ngài: “Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 6:7). 

Trong Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở người tin Chúa một vài nguyên tắc về gieo gặt như sau: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều (2 Cô-rinh-tô 9:6); “Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc.” (Ga-la-ti 6:7-8).  Sứ đồ Phao-lô ghi lại những điều này không đơn thuần chỉ là những quan điểm thần học, nhưng đã xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của ông. Cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô trước khi tin Chúa là một mảnh đất cứng cỏi, mọc đầy cỏ dại và gai góc.  Đức Chúa Trời đã cày xới cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô.  Chúa không chỉ làm  cho tấm lòng cứng cỏi của Phao-lô tan vỡ nhưng lưỡi cày của Chúa cũng đã cắt đứt, rồi làm bật tung những gốc rễ của cỏ dại và gai góc, là những thứ đã từng gây khó chịu và đau đớn cho không biết bao nhiêu người.  Và rồi  Đức Chúa Trời đã đem Thánh Linh của Ngài đặt vào lòng của Sứ đồ Phao-lô.  Kể từ đó cuộc đời của ông đã sản sinh rất nhiều bông trái cho Chúa.  Đức Chúa Jesus phán: Nhưng loại gieo trên đất tốt, là người đã nghe và hiểu đạo, cho nên người ấy kết quả, có người kết quả gấp trăm lần, có người sáu chục lần, và có người ba chục lần.” (Ma-thi-ơ 13:23). Theo lời dạy của Chúa và của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần gieo, gieo thật nhiều, gieo những điều tốt, gieo Phúc Âm của Chúa, gieo những điều thuộc về Thánh Linh của Chúa – đặc biệt hãy gieo cho kịp sau khi Đức Chúa Trời đã vỡ đất.  Những người gieo giống cho Chúa có một vinh dự rất cao quý là được cùng làm việc với Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:9)

Phước Nguyên

(Phần 1) – (Phần 3)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Comments (3)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top