Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chúa Dọn Sạch Đền Thờ

Chúa Dọn Sạch Đền Thờ

Chúa Dọn Sạch Đền Thờ

Theo Thánh Kinh Cựu Ước, luật lệ về chiên con được dùng trong lễ Vượt Qua rất nghiêm nhặt.  Chiên được dâng phải là chiên đực, sinh giữa tám ngày và một năm, không có một tì vết hoặc khuyết tật nào (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5).  Một số thầy tế lễ có trách nhiệm sẽ đứng tại cổng Đền Thờ để duyệt những con chiên được đem đến dâng. Họ sẽ khước từ con vật nào bị thương tích, có tì vết hoặc khuyết tật, bất kể những khiếm khuyết đó nhỏ cỡ nào.  Điều đó trở thành một mối lo cho những lữ khách hành hương về Jerusalem dự lễ; bởi vì đường xá xa xôi và rất đông người đi lại; rủi ro về việc chiên con bị thương tích qua những chặng đường dài là rất lớn.

Những người có thẩm quyền tại Đền Thờ biết vấn đề này. Họ đã mở dịch vụ bán những con chiên để dâng vào dịp lễ Vượt Qua và bảo đảm rằng những con chiên này sẽ không bị các thầy tế lễ có trách nhiệm từ chối.  Trước đó, việc bán chiên và chim bồ câu để dâng tại Đền Thờ được bán tại chợ Chanut, gần núi Olive, bên ngoài thành Jerusalem.  Tuy nhiên đến thời thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe, ông đã chuyển khu mua bán này vào trong sân của Đền Thờ. 

Chúng ta không rõ động lực nào khiến thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe quyết định làm việc này.  Có thể ông muốn giảm thiểu nạn tắt nghẽn tại cổng thành khi người mua chiên từ bên ngoài phải mang chiên vào trong thành. Việc kiểm soát và cho phép mang hàng trăm ngàn con chiên vào thành trong dịp lễ Vượt Qua thường gây tắt nghẽn giao thông tại cổng thành.  Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng động lực khiến thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe cho chuyển khu chợ từ ngoài thành vào sân Đền Thờ để ông có thể nắm trọn quyền kiểm soát, và có thể thu thêm thuế từ những người mua bán trong khu vực Đền Thờ. Có thể thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe cần thêm tiền để đóng thuế cho người La Mã. Theo các sử gia, trước đó hai năm Tổng đốc Phi-lát đã bị tố cáo vì đã nhận tiền phi pháp từ quỹ của Đền Thờ Do Thái để xây dựng một hệ thống dẫn nước. 

Bên cạnh sự ồn ào, huyên náo, dơ bẩn, mất trật tự của một cái chợ, việc chuyển chợ vào trong sân Đền Thờ gây thêm một rắc rối mới.  Khách hành hương không được dùng tiền La Mã hay tiền Do Thái để mua bán trong sân Đền Thờ nhưng họ phải dùng một loại tiền được phép sử dụng trong Đền Thờ.  Do đó, bên cạnh những chuồng chiên, hàng loạt những quầy đổi tiền đã được dựng lên; và thông thường tỷ giá đổi tiền bất lợi cho những lữ khách.

Khi Đức Chúa Jesus đến Đền Thờ dự lễ Vượt Qua năm đó, Ngài kinh ngạc khi thấy những gì đang diễn ra ngay trong sân Đền Thờ.  Đức Chúa Jesus đã đuổi những người mua bán trong sân đền thờ ra ngoài. Ngài lật bàn của những người đổi tiền, xô ghế của những người bán bồ câu.  Chúa không cho ai mang vật gì để buôn bán vào trong sân Đền thờ. Sau đó, Ngài nói với những người có mặt tại đó rằng: Không phải có lời đã chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc” hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nó thành “hang trộm cướp” (Mác 11:17).  Đức Chúa Jesus đã trích dẫn câu “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc” trong Ê-sai 56:7.  Ngài cũng nhắc đến việc Đền Thờ của Chúa bị sử dụng như “hang trộm cướp” được chép trong Giê-rê-mi 7:11.  Những người hiểu biết Thánh Kinh Cựu Ước tại đó biết Đức Chúa Jesus giảng dạy điều gì  và họ lắng nghe Ngài.  Đám đông kinh ngạc về những lời dạy dỗ của Đức Chúa Jesus.   

Phúc Âm Mác cho biết khi các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật nghe như vậy, họ tìm cách giết Ngài, bởi vì họ sợ Ngài (Mác 11:18).  Tác giả các sách Phúc Âm cho biết âm mưu giết Chúa đã được những lãnh đạo Do Thái bàn thảo và quyết định từ trước;  tuy nhiên theo các sử gia, việc Đức Chúa Jesus dọn sạch Đền Thờ đã đụng chạm trực tiếp đến quyền lợi và thẩm quyền của những lãnh đạo tôn giáo Do Thái, và do đó họ đẩy nhanh kế hoạch giết Ngài.        

Trích từ chú thích của sách “Cuộc Đời Đức Chúa Jesus”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top