Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Phan Minh Hội: Người Vác Thập Tự

Mục Sư Phan Minh Hội: Người Vác Thập Tự

Sứ điệp: Người Vác Thập Tự 
Diễn giả: Mục sư Phan Minh Hội
Lễ Kỷ Niệm Thương Khó – Ngày 10/4/2020
Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California

Thư Viện  Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top