Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nương Dưới Cánh Chúa – Piano

Nương Dưới Cánh Chúa – Piano

Tựa đề: Nương Dưới Cánh Chúa
Nguyên tác: Under His Wings
Lời: William Orcutt Cushing, 1823-1902
Nhạc: Ira David Sankey, 1840-1908
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 48

Under His Wings

1. Under His wings
I am safely abiding,
Though the night deepens and tempests are wild,
Still I can trust Him; I know He will keep me,
He has redeemed me, and I am His child.

Refrain
Under His wings, under His wings,
Who from His love can sever?
Under His wings my soul shall abide,
Safely abide forever.

2. Under His wings,
what a refuge in sorrow!
How the heart yearningly turns to His rest!
Often when earth has no balm for my healing,
There I find comfort,
and there I am blessed.

3. Under His wings,
Oh, what precious enjoyment!
There will I hide till life’s trials are o’er;
Sheltered, protected, no evil can harm me,
Resting in Jesus, I’m safe evermore.

Nương Dưới Cánh Chúa

1. Lòng luôn an ninh
do nương trong cánh Christ, Chúa tôi!
Dầu đêm tăm tối, phong ba vang dậy, cuộn sôi
Lòng tin Jêsus luôn giương cánh bao quanh tôi hoài
Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con Ngài.

Điệp Khúc:
Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái
Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài
Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài
Được thơ thái, an bình lâu dài.

2. Hồi gặp phiền ưu,
Tôi nương trong cánh đầy thái an
Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ban
Đời tạm nầy vô phương an ủi tâm linh ưu sầu
Được phước thỏa mãn
duy nhờ cánh Christ nhiệm mầu.

3. Thật hân hoan thay,
An ninh trong cánh Ngài thẳng xông
Kịp hồi rèn thử trong nhân gian nầy tận chung
Còn đâu tai ương Sa tan bó tay khôn khoe hùng
Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top