Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Phương Hòa, Quảng Nam

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Phương Hòa, Quảng Nam

PhuongHoa_03

Nhà Thờ Phương Hòa, Quảng Nam (2017)

PhuongHoa_45s

Tôn vinh Chúa trong lễ cung hiến nhà thờ tại Hội Thánh Phương Hòa

PhuongHoa_47s

Lễ cung hiến nhà thờ tại Hội Thánh Phương Hòa

PhuongHoa_42s

Lễ cung hiến nhà thờ tại Hội Thánh Phương Hòa

PhuongHoa_05

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_06

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_07

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_08

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_09

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_10

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_12

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_13

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_14

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_15

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_16

Quang cảnh lễ cung hiến Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_00

Chương trình lễ cung hiến Nhà Thờ Phương Hòa, Quảng Nam – 3/2/2017

PhuongHoa_21s
Bên trong của Nhà Thờ Phương Hòa

PhuongHoa_22s

Bên trong của Nhà Thờ Phương Hòa

PhuongHoa_23s

Quang cảnh bên ngoài Nhà Thờ  Phương Hòa

PhuongHoa_24s

Quang cảnh bên ngoài Nhà Thờ  Phương Hòa

“Ðức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, và xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi.” Thi Thiên 85:12
“Mùa gặt thì thật trúng, song thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.” Ma-thi-ơ 9:37-38 

Hình ảnh: Đóng góp từ bạn đọc

Thư Viện Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top