Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Phước Nguyên Từ Trời – Khi Xem Muôn Vật

Thánh Ca: Phước Nguyên Từ Trời – Khi Xem Muôn Vật

Tựa đề: Phước Nguyên Từ Trời 
Nguyên tác: Come! Thou Fount of Every Blessing

Lời: Robert Robinson (1758)
Nhạc: Asahael Nettleton (1852)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)  – Bài số 28.

Tựa đề: Khi Xem Muôn Vật
Nguyên Tác: O Store Gud
Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940)
Nhạc: Dân ca Thụy Điển
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam – Bài Số 20

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top