Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Phước Hạnh – The Blessing

Phước Hạnh – The Blessing

Nguyên tác: The Blessing
Kinh Thánh: Dân Số Ký 6:24-26

Sáng tác: Kari Jobe, Cody Carnes, Steven Furtick, Chris Brown 
Trình bày: The King’s Harpists

The Blessing

Yevarechecha Adonai, VeYishmerecha
The LORD bless you and keep you
יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ⁠
Nguyện Chúa ban phước và gìn giữ

Ya’er Adonai Panav Eleycha ViChuneka
Make His face shine upon you and be gracious to you
יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ⁠
Chiếu sáng mặt Ngài trên con và ban ơn cho con

Yisa Adonai Panav Eleycha, VeYasem Lecha Shalom
The LORD turn His face toward you and give you peace
יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם
Nguyện Chúa hướng mặt Ngài trên con, ban bình an cho con

Yehi chasdo aleicha le’alfei dorot
May His favor be upon you to a thousand generations
יהי חסדו עליך לאלפי דורות
Nguyện ân điển Ngài ở trên con cho đến hàng ngàn thế hệ về sau

Mishpachtecha viladecha
Your family and your children
משפחתך וילדיך
Trên gia đình và con cháu của con

Dorotecha achareicha
Your generations after you
דורותיך אחריך
Những thế hệ tiếp nối sau con

Rucho telech lefaneicha
May His presence go before you
רוחו תלך לפניך
Nguyện sự hiện diện Ngài đi trước con

Letsidecha achareicha
Beside you and behind you
לצידך, אחריך
Bên cạnh con và đi sau con

Misvivecha belibecha
All around you and within you
מסביבך, בליבך
Bao phủ quanh con và ở trong con

Hu itcha
He is with you
הוא איתך
Ngài bên cạnh con

Baboker uvaerev
In the morning in the evening
בבוקר ובערב
Trong ánh binh minh trong lúc hoàng hôn

Betzetecha uvoecha
In your going and your coming
בצאתך ובואך
Khi con đi ra, lúc con đi vào

B’sivlotecha beoshrecha
In your weeping and rejoicing
בסבלותיך ואושרך
Khi con sầu than và lúc vui mừng

Hu itcha
He is for you
הוא איתך
Ngài bên cạnh con

Hu itanu im kulanu
He is for us, He is with us
הוא איתנו עם כולנו
Ngài vì chúng ta, bên cạnh chúng ta

Hu itcha
He is for you
הוא איתך
Ngài bảo vệ con

Shalom
Peace
שָׁלוֹם
Bình an

Thư Viện Tin Lành (2023)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top