Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim Tài Liệu: Phúc Âm Cho Người Do Thái

Phim Tài Liệu: Phúc Âm Cho Người Do Thái

Tựa đề: Ba Lý Do Tại Sao Người Do Thái Không Tin Chúa Jesus
Nguyên tác: The 3 Reasons Why Jews Don’t Believe In Jesus
Trình bày: Dr. Eitan Bar
Tài liệu: One for Israel

Xin vui lòng chuyển tiếp!

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top