Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phục Vụ và Tương Giao

Phục Vụ và Tương Giao

prayer_10

Ma-thê mải bận rộn với việc phục vụ (Lu-ca 10:40)

Lỗi lầm của Ma-thê không phải ở chỗ nàng đã phục vụ Chúa: mỗi người tin Chúa đều phải trở thành người phục vụ. “Tôi phục vụ” phải là phương châm của tất cả vương tử thuộc hoàng gia thiên thượng. Ma-thê cũng không có lỗi vì đã phục vụ quá nhiều. Chúng ta không thể làm quá nhiều. Hãy làm hết sức mình: hãy dùng đầu óc, dùng tấm lòng, dùng đôi tay để phục vụ Chúa. Ma-thê cũng không có lỗi vì bận rộn lo dọn tiệc thết đãi Chúa. Thật phước hạnh cho Ma-thê vì đã được cơ hội tiếp đãi một khách quí như vậy; và phước cho Ma-thê vì đã có tinh thần tận tâm và tận tụy dấn thân vào công tác này.

Lầm lỗi của Ma-thê là “mải bận rộn với việc phục vụ” đến nỗi quên Chúa, mà chỉ nhớ việc phục vụ mà thôi. Ma-thê đã để cho việc phục vụ chiếm mất chỗ của sự tương giao, và như thế đã để cho một bổn phận làm vấy máu một bổn phận khác. Chúng ta phải là Ma-thê và Ma-ri thành một: chúng ta phải tận tâm phục vụ và đồng thời cũng phải hết lòng tương giao.

Về điều này, chúng ta cần cầu nguyện nhiều. Phục vụ dễ hơn tương giao. Giô-suê không hề cảm thấy mệt mỏi khi giao chiến với dân A-ma-léc, nhưng Môi-se ngồi trên đỉnh núi cầu nguyện đã cần hai người nâng tay ông lên. Hoạt động càng có tính cách thuộc linh bao nhiêu, chúng ta càng chóng bị mệt mỏi bấy nhiêu. Loại trái cây quí hiếm nhất là loại trái cây khó trồng nhất, những lời cầu xin thiên thượng nhất, càng khó được vun trồng.

Các bạn thân mến! Trong khi chúng ta không xao lãng những điều bên ngoài, vì tự chúng là tốt, chúng ta phải quan tâm đến việc chúng ta được phước hạnh trong mối tương giao cá nhân với Chúa Giê-xu. Hãy lưu tâm để việc ngồi dưới chân Cứu Chúa không bị xao lãng, cho dù với lý do đặc biệt là chúng ta đang bận phục vụ Ngài. Việc đầu tiên để linh hồn chúng ta được khỏe mạnh, để Chúa được rạng danh, để chính chúng ta được ích lợi, đó là phải luôn luôn duy trì mối tương giao với Chúa, và thấy rằng tầm quan trọng về đời sống thuộc linh của niềm tin chúng ta phải được đề cao và đặt trên mọi việc khác của đời.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top