Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phục Vụ Chúa

Phục Vụ Chúa

Ai đang ở địa vị nào lúc được kêu gọi, hãy cứ ở địa vị đó (I Cô-rinh-tô 7:20)

Một số người có quan niệm khá sai lầm rằng cách thức duy nhất để họ có thể sống cho Ðức Chúa Trời là phải trở thành mục sư, giáo sĩ hoặc những người dạy Kinh Thánh. Than ôi, nếu như thế biết bao người sẽ mất cơ hội tôn vinh Ðấng Chí Cao.

Thưa bạn thân mến, điều quan trọng không phải là chức vụ, nhưng là lòng sốt sắng nhiệt thành; vấn đề không phải là địa vị, mà là ân tứ Chúa ban để giúp bạn làm sáng danh Ngài. Chắc chắn là Ðức Chúa Trời vẫn được tôn vinh trong gian hàng của người thợ vá giày, nếu người ấy có lòng tin kính, vừa sử dụng chiếc dùi nhọn làm việc, vừa ca hát về tình yêu của Cứu Chúa. Công việc đó cũng làm rạng danh Chúa không kém gì một số ít người hoạt động tôn giáo và được hưởng lương bổng chính thức của giáo hội. Danh Chúa Giê-xu được tôn vinh khi người đánh xe ngựa, ít học, vừa cầm cương ngựa vừa tán tụng Ðức Chúa Trời; hay giới thiệu Chúa cho bác nông dân gặp bên vệ đường, cũng y như nhà thần học nổi tiếng rao giảng Tin Lành làm rúng động cả xứ.

Ðức Chúa Trời được rạng danh khi bạn phục vụ Ngài đúng vị trí bạn đã được kêu gọi. Thưa độc giả thân mến, hãy cẩn thận, đừng đi lạc khỏi nẻo đường nhiệm vụ bằng cách bỏ công việc bạn đang làm, cũng hãy thận trọng, đừng làm nhục nghề nghiệp của bạn trong lúc hành nghề. Đừng nghĩ quá nhiều về chính mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sự kêu gọi của bạn là nhỏ mọn. Mọi công cuộc làm ăn, kinh doanh hợp pháp đều có thể nhờ Phúc Âm thánh hóa để đạt đến những kết cuộc cao quý nhất.

Hãy trở về với Kinh Thánh, bạn sẽ thấy rằng những hình thức lao động rất khiêm tốn nhưng lại liên hệ đến, hoặc với những hành động đức tin can đảm nhất, hoặc với những người mà đời sống của họ chiếu rọi sự thánh khiết.   Cho nên đừng bao giờ bất mãn về sự kêu gọi của bạn. Ðức Chúa Trời đặt bạn vào chức vị nào, hoặc công việc nào, hãy cứ ở tại vị trí ấy, trừ ra khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng bạn đã được kêu gọi vào một công tác khác.

Ðiều bạn phải quan tâm trước nhất là hãy tận dụng khả năng để tôn vinh Ðức Chúa Trời tại chỗ của bạn. Hãy làm đầy khu vực thuộc ảnh hưởng của bạn bằng sự ca ngợi Ngài, rồi nếu Ngài cần bạn tại một môi trường khác, Ngài sẽ tỏ cho bạn biết điều đó.

Tối nay, hãy loại bỏ tham vọng khiến bạn bất mãn và hãy ôm choàng lấy sự toại nguyện an bình.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top