Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim: Tình Yêu Diệu Kỳ

Phim: Tình Yêu Diệu Kỳ

Phim: Tình Yêu Diệu Kỳ
Nguyên tác: Amazing Love
Nội dung: Phóng tác theo sách Ô-sê trong Kinh Thánh.
Chuyện phim:
Một mục sư đặc trách thanh niên cùng vợ của mình đã dẫn 5 thiếu niên đi cắm trại.  Sự bất đồng giữa hai thiếu niên đã tạo những chuyện căng thẳng trong kỳ trại.  Để giải quyết tình trạng này, vị mục sư trẻ đã kể lại cho các thiếu niên một câu chuyện, được ghi lại trong Cựu Ước đã được nhắc đến trong sách Ô-sê. Lúc đầu, các thiếu niên không muốn nghe, nhưng khi câu chuyện diễn tiến, các thiếu niên cảm thấy thích thú hơn.  Câu chuyện nhắc lại quá khứ của dân Do Thái, sự cam kết phục vụ Chúa của Tiên tri Ô-sê và tình yêu vô điều kiện dành cho người vợ của ông.  Câu chuyện giúp người xem học biết những điều tốt đẹp về Tiên tri Ô-sê và tình yêu diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ.  Mời bạn đọc cùng xem.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top