Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Phim: Sứ Đồ Phao-lô

Phim: Sứ Đồ Phao-lô

Phim: Sứ Đồ Phao-lô
Nội dung: Phim thuật lại câu chuyện của Sau-lơ, một người chống đối và bách hại đạo của Chúa, đã nhận ra sự thật sau khi ông được gặp Chúa.  Sau-lơ đã được thay đổi và trở thành Phao-lô, một vị Sứ Đồ của Chúa.  Sứ ĐồSứ Đồđã truyền bá niềm tin nơi Chúa sang Âu Châu.  Ông là người được các sử gia ghi nhận là đã đóng góp rất lờn trong việc kiến tạo nền văn minh Tây Phương trong 20 thế kỷ qua.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

    

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top