Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Phim: Sứ Đồ Phi-e-rơ

Phim: Sứ Đồ Phi-e-rơ

Phim: Sứ Đồ Phi-e-rơ
Nguyên Tác: The Apostle Peter: Redemption (2016)
Sơ lược nội dung:
Chuyện phim thuật lại những năm tháng cuối đời của Sứ đồ Phi-e-rơ.  Trong quá khứ, Sứ đồ Phi-e-rơ bị dằn vặt vì đã chối Chúa khi Ngài bị người Do Thái bắt. Giờ đây trong vai trò lãnh đạo cộng đồng những người tin Chúa, Sứ đồ Phi-e-rơ sẽ làm gì trước những thủ đoạn của Hoàng đế Neron.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top