Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phim: Sứ Đồ Phao-lô

Phim: Sứ Đồ Phao-lô

Phim: Sứ Đồ Phao-lô
Nguyên văn: Paul The Apostle
Đạo diễn: Roger Young
Diễn viên: Johannes Brandrup, Thomas Lockyer, Barbora Bobulova

Video credit: Vision Video 

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top