Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim Mới: Killing Jesus

Phim Mới: Killing Jesus

Phim Mới: Killing Jesus

Trong mùa Phục Sinh năm nay, một số bộ phim mới dựa trên những ký thuật trong Kinh Thánh sẽ được công chiếu.  Một trong những bộ phim đó là Killing Jesus do đài truyền hình National Geographic Channel thực hiện. 

Phim Killing Jesus được dàn dựng dựa trên tác phẩm Killing Jesus: A History do Bill O’Reilly và Martin Dugard viết.  Sách được Henry Holt and Company xuất bản vào ngày 23/9/2013 và trở thành sách đứng đầu trong danh sách New York Times Bestseller vào tháng 10 năm 2013.  Bill O’Reilly và Martin Dugard cũng là đồng tác giả của hai cuốn sách lịch sử Killing Lincoln Killing Kennedy đã được xuất bản trước đó.  Cả hai tác phẩm trên cũng thuộc vào danh sách bestseller và đã được dựng thành phim.

Mặc dầu cả hai tác giả Bill O’Reilly và Martin Dugard là những tín hữu Công giáo, tuy nhiên hai tác giả đã không trình bày Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế – như đã được trình bày trong Kinh Thánh –  nhưng chỉ trình bày Ngài là một nhân vật lịch sử: một con người đã sống tại một thuộc địa xa xôi của Đế Quốc La Mã, đã tạo nên rất nhiều kẻ thù chỉ vì giảng dạy một quan điểm về tình yêu và hòa bình.  Hai tác giả trình bày nhiều lý do khác nhau xuất phát từ những bối cảnh tôn giáo, lịch sử, chính trị, … khiến Đức Chúa Jesus bị thù ghét, và dẫn đến việc những người ghen ghét Chúa quyết định giết Ngài.

Trong khi cố tìm cách chứng minh Đức Chúa Jesus là một nhân vật lịch sử, hai tác giả đã chủ tâm bỏ qua không nhắc đến yếu tố quan trọng nhất đó là Đức Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Thế.  Tuy nhiên, bản chất thiên thượng của Đức Chúa Jesus – chứ không phải bản chất con người lịch sử của Ngài – là yếu tố khiến Ngài được tôn kính và thờ phượng trong suốt 2000 năm qua. Mặc dù tình yêu của Đức Chúa Jesus đã biến cải nhiều tấm lòng, nhưng sự cứu rỗi của Chúa mới chính là niềm hy vọng sống cho những người tin Ngài; và điều đó là động lực khiến người tin Chúa sống cho Ngài và góp phần thay đổi thế giới trong suốt hai ngàn năm qua.  Đức Chúa Jesus không phải là một nhân vật lịch sử như những nhân vật lịch sử khác, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời hiện thân làm người.  Bên cạnh nhược điểm nói trên, hai tác giả cũng không chấp nhận một số chi tiết được ký thuật trong Kinh Thánh vì cho rằng không hợp lý.

Phim Killing Jesus được dàn dựng dựa trên quan điểm của Bill O’Reilly và Martin Dugard.  Phim trình bày Đức Chúa Jesus là một nhân vật lịch sử.  Phim kéo dài 3 giờ sẽ được chiếu vào lúc 8:00 pm (PST) vào ngày 29/3/2015 tại National Geographic Channel.

Mặc dầu nội dung phiến diện nhưng phim có thể giúp khán giả là những tân tín hữu hoặc những người mới làm quen với Cơ Đốc giáo hiểu một ít về bối cảnh văn hóa, tôn giáo, lịch sử và chính trị vào thời Đức Chúa Jesus sống trên đất. Đối với những người đã tin Chúa lâu năm, phim giúp ôn lại những chi tiết lịch sử mà tác giả và những người làm phim muốn trình bày, là những điều mà phần lớn những người tin Chúa lâu năm đã biết. Người xem phim sẽ hiểu một ít về những nhân vật tôn giáo và chính trị vào thời Đức Chúa Jesus, nhưng không thấy Đức Chúa Jesus trong hình ảnh mà Thánh Kinh mô tả.

Phước Nguyên
Tháng 3/2015

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top