Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus Christ – Con Đức Chúa Trời

Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus Christ – Con Đức Chúa Trời

Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus Christ – Con Đức Chúa Trời
Nguyên tác: The Life of Jesus Christ (Messiah) of Nazareth – Son of God
Đối thoại: Kinh Thánh – King James Version

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top