Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phim: Tiên Tri Ê-li và Góa Phụ Sa-rép-ta

Phim: Tiên Tri Ê-li và Góa Phụ Sa-rép-ta

Phim: Tiên Trị Ê-li và Góa Phụ Sa-rép-ta
Nguyên tác: Elijah and the Widow of Zarephath
Kinh Thánh: I Các Vua 17:8-16

Đạo diễn: Alisa Anglesey
Student Movie (1997)

Lúc này, có lời của CHÚA đến với Ê-li: “Hãy đứng dậy, đi đến Sa-rép-ta trong xứ Si-đôn, và hãy ở tại đó. Này, Ta đã truyền cho một góa phụ nuôi ngươi.”

Vì vậy ông đứng dậy, đi đến Sa-rép-ta. Khi ông đến cổng thành, kìa có một góa phụ đang lượm củi tại đó. Ông gọi bà lại và nói: “Xin bà vui lòng lấy bình mang một ít nước cho tôi uống.”

Khi bà ấy vừa đi để lấy nước, ông gọi vói theo và nói: “Xin bà cũng đem cho tôi một miếng bánh trong tay nữa.”

Nhưng bà đáp: “Có CHÚA, Ðức Chúa Trời hằng sống của ông, làm chứng, tôi không có bánh. Tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Tôi ra đây kiếm mấy khúc củi nầy để về nhà nấu cho tôi và con trai tôi ăn một bữa cuối cùng, rồi chết.”

Ê-li nói với bà: “Bà đừng sợ. Hãy đi, làm như lời bà nói. Nhưng trước hết, hãy làm một bánh nhỏ, đem đến cho tôi, rồi sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà, vì có lời của CHÚA, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Bột trong hũ sẽ không vơi và dầu trong vò sẽ không cạn, cho đến ngày CHÚA ban mưa xuống đất.”

Bà đi và làm y như lời Ê-li đã nói. Vậy bà, Ê-li, và gia đình bà có đủ ăn trong nhiều ngày. Bột không vơi trong hũ, dầu cũng không cạn trong vò, y như lời của CHÚA đã cậy Ê-li phán bảo.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top