Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phim Mới: The Essential Church – Hội Thánh Thiết Yếu

Phim Mới: The Essential Church – Hội Thánh Thiết Yếu

Phim Mới: The Essential Church – Hội Thánh Thiết Yếu

Trong lúc dịch Covid phát triển, chính quyền tại nhiều quốc gia đã yêu cầu các nhà thờ đóng cửa không được nhóm họp thờ phượng Chúa.  Trong thời gian đó có một số Hội Thánh không chấp hành lệnh cấm này. Có ba mục sư tiếp tục mở cửa nhà thờ để thờ phượng Chúa và họ đã gặp khó khăn.   

Phim The Essential Church ôn lại lịch sử những thử thách mà người tin Chúa phải đối diện khi mệnh lệnh của chính quyền xung đột với niềm tin của người tin Chúa.  Phim dẫn người xem đến một số quốc gia và nhắc lại gương của nhiều người đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ niềm tin nơi Chúa của mình.  Người xem được nhắc nhở về những đặc điểm căn bản của Hội Thánh là thuận phục Chúa, nói sự thật, làm điều đúng, tin cậy và giao phó kết quả cho Chúa.  

Trong trường hợp ba vị mục sư nói trên, hai người bị cầm tù một thời gian, nhưng sau đó các mục sư nầy đã được trả tự do.  Trong trường hợp thứ ba, chính quyền địa phương đã chấp nhận trả ba triệu rưỡi đô-la tiền lệ phí của vụ án mà họ khởi tố Hội Thánh, và rồi đã cam kết không bao giờ  xâm phạm nhà thờ nữa. 

Kinh nghiệm của của ba vị mục sư, cũng như các tài liệu lịch sử được trích dẫn trong phim, minh chứng rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Hội Thánh của Ngài, Đức Chúa Trời đang quan phòng Hội Thánh của Ngài, và xuyên suốt lịch sử Đức Chúa Trời đã dùng nhiều cách khác nhau để chăm sóc, giải cứu, và bảo vệ những người tin cậy Ngài.

Phim The Essential Church được trình chiếu vào ngày 28/7/2023.  Mặc dầu đây là phim tài liệu về sự bách hại người tin Chúa, tuy nhiên trong bốn ngày qua đã có hơn 700 rạp chiếu phim đồng ý chiếu phim này – và con số này còn gia tăng. Phim được đa số người xem đánh giá từ 4-5 sao. Mời bạn đọc tại Hoa Kỳ và Canada đến xem phim tại những rạp chiếu phim địa phương để ủng hộ những nhà làm phim nhằm lưu ý với công chúng về một thực tại đó là Cơ-đốc giáo đang bị bách hại khắp nơi trên thế giới, ngay cả tại những quốc gia tây phương. Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, Cơ-đốc giáo sẽ vẫn tồn tại bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng Hội Thánh của Ngài. 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top