Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phim: Tiên Tri Ê-li-sê và Góa Phụ Sa-rép-ta

Phim: Tiên Tri Ê-li-sê và Góa Phụ Sa-rép-ta

Phim: Tiên Trị Ê-li-sê Giúp Gia Đình Góa Phụ 
Nguyên tác: Widow and Oil
Kinh Thánh: II Các Vua 4:1-7

Ê-li-sê Giúp Một Góa Phụ Ðược Nhiều Dầu

Lúc ấy một thiếu phụ, là vợ của một thầy đã học để trở thành tiên tri, đến khóc và thưa với Tiên tri Ê-li-sê: “Tôi tớ của thầy, là chồng của con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là một người kính sợ CHÚA. Bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai con trai của con làm nô lệ để trừ nợ.”

Ê-li-sê nói với bà: “Tôi có thể giúp chị được gì? Xin chị nói cho tôi biết, trong nhà chị còn gì không?”

Bà ấy trả lời: “Thưa tôi tớ của thầy chẳng còn gì trong nhà ngoại trừ một bình dầu.”

Ê-li-sê nói: “Hãy đi đến bà con xóm giềng mượn các bình không; nhớ đừng mượn ít. Sau đó chị và các con chị hãy vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào các bình không đó, hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra.”

Bà ra về. Bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà để bà đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy bà nói với con bà: “Mang đến cho mẹ một bình khác.”

Nhưng con bà đáp: “Thưa hết bình rồi.” Dầu bèn ngưng.

Bà đến trình với người của Ðức Chúa Trời. Ông bảo: “Chị hãy đem bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại, mẹ con chị hãy dùng mà sinh sống.”

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org
 
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top