Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:10-13

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:10-13

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:10-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong lúc cô đơn hiu quạnh, bạn thường cảm thấy thế nào?  Nếu lúc đó có ai gởi thư, tặng quà, hay gọi thăm hỏi bạn, thì bạn cảm thấy thế nào? Vì sao tâm trạng của bạn thay đổi?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đang ở đâu (1:7)? Tuy nhiên tâm trạng của ông lúc nầy như thế nào (4:10a, 1:3-4)? Vì sao (4:10b)?  Thật ra, mối quan hệ giữa các tín hữu tại Phi-líp và Sứ đồ Phao-lô như thế nào (4:10c; II Cô-rinh-tô 11:9; Ga-la-ti 6:6; Phi-lê-môn 2:30)?  Điều gì khiến các tín hữu tại Phi-líp trong quá khứ không thể bày tỏ sự quan tâm của họ dành cho Sứ đồ Phao-lô (4:10d; Ga-la-ti 6:6)? 
  2. Bên cạnh sự quan tâm của các tín hữu tại Phi-líp, có một lý do khác khiến Sứ đồ Phao-lô rất vui là gì (4:10a)? Bao nhiêu lần Sứ đồ Phao-lô nhắc đến điều nầy trong đoạn 4 (4:1, 4:2, 4:4, 4:10)? Việc lập lại nhiều lần như vậy cho thấy tầm quan trọng của yếu tố nầy như thế nào?
  3. Sứ đồ Phao-lô cho biết nguyên nhân khiến ông có thể vui sống, không phải là vì được nhận quà, nhưng là vì điều gì (4:11; II Cô-rinh-tô 9:8; I Ti-mô-thê 6:6, 6:8; Hê-bơ-rơ 13:5)? Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đã từng trải qua những cảnh ngộ nào (4:12a)? Những trải nghiệm đó đã giúp Sứ đồ Phao-lô học được điều gì (4:12b; I Cô-rinh-tô 4:11; II Cô-rinh-tô 11:9)? Tuy nhiên năng lực đã khiến Sứ đồ Phao-lô có thể làm được mọi sự đến từ đâu (4:13; Giê-rê-mi 33:3; II Cô-rinh-tô 12:9-10; Ê-phê-sô 3:16; Cô-lô-se 11:9)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết trong quá khứ các tín hữu tại Phi-líp đã không thể giúp đỡ người hầu việc Chúa bởi vì lúc đó họ đã không có cơ hội (4:10d). Hoàn cảnh của bạn hiện nay như thế nào?  Bạn có khả năng để giúp đỡ những người hầu việc Chúa đang gặp khó khăn hay không?  Kinh Thánh dạy chúng ta nên làm gì (Ga-la-ti 6:10)? 
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đã học được nhiều điều khi ông trải qua những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống (4:11-12). Bạn học được điều gì trong những năm tháng gian khổ thiếu thốn?  Bạn học được điều gì trong lúc bạn được dư dật sung túc?  Cuộc sống hiện nay của bạn như thế nào? Bạn sẽ làm gì với những điều mà Chúa đã ban cho bạn?
  3. Thông thường có ba phương cách để đối diện với những thay đổi trong cuộc sống: Thứ nhất, để mặc cho tâm tư và tình cảm của mình bị lôi kéo, lên xuống theo trào lưu hay hoàn cảnh của cuộc sống. Thứ hai, kềm chế tâm tư và tình cảm của mình để không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ cuộc sống.  Thứ ba, đón nhận một năng lực thiên thượng để có sức vượt trên trên mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Rất nhiều người dùng phương cách thứ nhất.  Một số tôn giáo dạy phương cách thứ hai. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô đã dùng phương cách thứ ba (4:13).  Theo bạn, tại sao phương cách thứ ba là tốt nhất?


Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hiện nay tôi rất vui ở trong Chúa bởi vì cuối cùng anh em lại quan tâm đến tôi; thật ra anh em vẫn quan tâm đến tôi, tuy nhiên anh em đã không có cơ hội để bày tỏ.
  2. Không phải tôi nói về nhu cầu đâu, bởi vì tôi đã học sống thỏa lòng. 12. Tôi biết thế nào là thiếu thốn và tôi cũng biết thế nào là dư dật. Trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh – no cũng như đói, dư dật cũng như thiếu thốn, tôi đã học được bí quyết để sống. 13. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. 
Bản Dịch 1925

  1. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. 11. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. 12. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. 13. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top