Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:1-3

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 4:1-3

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 4:1-3

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Ai là người mà bạn gọi là “người yêu dấu”, là “niềm vui”, là “nỗi nhớ”, là “niềm tự hào” của bạn? Tại sao bạn gọi người đó như vậy? Bạn mong ước người đó sẽ tiếp tục sống như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã gọi các tín hữu tại Phi-líp bằng những từ ngữ nào (4:1a-d; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:19-20)? Những từ ngữ đó thể hiện thái độ nào của Sứ đồ Phao-lô đối với các tín hữu tại Phi-líp? Sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ nên làm gì (4:1e, 1:27; I Cô-rinh-tô 16:13)? Chữ “đứng vững như vậy” liên hệ đến điều gì mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến trước đó (3:20)?  Những người tin Chúa khi biết địa vị của mình thì họ sẽ “đứng” như thế nào (Thi Thiên 125:1; Ga-la-ti 5:1; Ê-phê-sô 6:11)?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ điều gì (4:2)? Sứ đồ Phao-lô đã nhờ ai giúp đỡ hai phụ nữ này (4:3a)? Người được Sứ đồ Phao-lô nhờ giúp đỡ là người có tư cách như thế nào (4:3a; 2:20-25)? Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ đã từng là những người như thế nào (4:3b)? Làm thế nào để họ có thể sống theo lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô (2:1-3)? Sứ đồ Phao-lô nói gì về việc người tin Chúa trong Hội Thánh nên có cùng một suy tư (2:2b, 4:2; Rô-ma 12:16), cùng một tình yêu (2:2c, Giăng 15:12), cùng một tâm hồn (2:2d, 2:20-21; Rô-ma 12:15), và cùng một nhận thức (2:2e, Công Vụ 1:14, 2:46)?
  3. Cơ-lê-măn là ai (4:3c)? Đức Chúa Jesus dạy rằng điều mà người hầu việc Chúa nên vui mừng không phải vì những thành quả mà người đó đã làm, nhưng là điều gì (Lu-ca 10:20)?  Dựa vào sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus,  Sứ đồ Phao-lô cho biết Cơ-lê-măn và một số người đã cộng tác với ông sẽ nhận lãnh được điều gì (4:3d; Khải Huyền 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27)?  Theo bạn, Cơ-lê-măn và những người từng cộng tác với Sứ đồ Phao-lô sẽ nghĩ gì về Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ – là những người đã từng cùng hầu việc Chúa với họ nhưng bây giờ đang ở ở trong tình trạng tranh chấp quyết liệt, có thể tạo nên những đổ vỡ trong Hội Thánh?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn được những người trong Hội Thánh gọi bạn là “người yêu mến”, là “niềm vui”, là “nỗi nhớ”, là “niềm tự hào” của họ hay không (4:1)? Bạn đã làm gì mà những người trong Hội Thánh gọi bạn như vậy? Ngược lại của bốn danh hiệu trên là những danh hiệu nào? Bạn có muốn ai gọi mình bằng những danh hiệu như vậy hay không? Tại sao?
  2. Theo bạn, chuyện gì đã xảy ra với Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ (4:2)? Nếu bạn biết chuyện của hai người nầy bạn sẽ làm gì? Trước đó, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các tín hữu tại Phi-líp rằng: “Nếu còn chút khích lệ nào ở trong Đấng Christ, nếu còn chút an ủi nào trong tình yêu, nếu còn chút tương giao nào với Đức Thánh Linh, nếu còn chút trìu mến và thương xót nào, thì anh em hãy làm trọn niềm vui của tôi, khi anh em có cùng một suy tư, cùng một tình yêu, cùng một tâm hồn, cùng một nhận thức. Đừng làm việc gì vì tư lợi hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn, xem người khác tôn trọng hơn mình.” (2:1-3). Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô đã khuyên Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ rằng: Hãy hiệp ý trong Chúa (4:2). Theo bạn, sau khi nghe những lời khuyên nầy, bởi vì Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ vẫn còn ở “trong Chúa” cho nên họ sẽ hành động theo tinh thần: “còn chút khích lệ ở trong Đấng Christ, còn chút an ủi trong tình yêu, còn chút tương giao với Đức Thánh Linh, còn chút trìu mến và thương xót”, hay là họ sẽ hành động – giống như một thành ngữ của Việt Nam – là sẽ “cạn tàu ráo máng” với nhau?
  3. Trong Hội Thánh của bạn có những Ê-vô-đi và Sin-ty-cơ – những người sốt sắng hầu việc Chúa, nhưng vẫn cãi nhau, những người từng xây dựng Hội Thánh nhưng bây giờ là những người có thể gây đổ vỡ trong Hội Thánh – hay không ? Tại Hội Thánh của bạn, bạn là người gây bất hòa, người đang ở trong tình trạng bất hòa (4:2) hay là người giải hòa (4:3)? Kinh Thánh cho biết khiếm khuyết nào có thể gây nên sự bất hòa (Mác 9:51)? Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người tin Chúa lý do nào khiến chúng ta nên sống hòa thuận với nhau (Rô-ma 14:19)? Đức Chúa Jesus công bố phần thưởng dành cho người làm cho người khác hòa thuận là gì (Ma-thi-ơ 5:9)?


Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Như vậy, thưa anh em của tôi – là những người được yêu mến và mong nhớ, là niềm vui và mão miện của tôi – Những người yêu dấu! Hãy đứng vững như vậy ở trong Chúa.

2. Tôi khuyên Ê-vô-đi và tôi khuyên Sin-ty-cơ hãy hiệp ý trong Chúa. 3. Vâng, tôi cũng xin anh – là những đồng sự trung thành – hãy giúp những phụ nữ này, bởi vì họ đã cùng tôi lao khổ vì Phúc Âm – cùng với Cơ-lê-măn và những cộng sự khác của tôi, mà tên của những người đó đã được ghi vào sách của sự sống.

Bản Dịch 1925

  1. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. 2. Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. 3. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. 

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top