Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-16

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-16

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 3:12-16

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn đang có những mục tiêu nào cho cuộc đời của mình?  Những mục tiêu đó tập trung vào những lĩnh vực nào?  Khi nào thì bạn dự định sẽ dừng lại,  hay động lực nào khiến bạn cứ tiếp tục tiến lên? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong phần trước (3:8-11), Sứ đồ Phao-lô giải thích nguyên nhân khiến cho quan niệm sống của ông được thay đổi đó là giá trị vô biên mà ông đã có được khi ông nhận biết Đức Chúa Jesus.  Tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đang ở mức độ nào trong sự hiểu biết Chúa (3:12a-b, 3:13a; I Cô-rinh-tô 13:10)? Ông đang làm gì (3:12c, 3:13b-c; Rô-ma 8:9; I Cô-rinh-tô 9:24-27)? Tương tự, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta điều gì (II Phi-e-rơ 3:8)?
 2. Trong khi chúng ta vẫn còn trong tiến trình tìm hiểu về Chúa, về phần Chúa, Ngài đã làm gì (3:12d; Công Vụ 9:3-6)? Chúa biết chúng ta như thế nào (II Ti-mô-thê 2:19; Thi Thiên 139:2-4)? Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì về điều này (Giăng 21:17)?  Sứ đồ Phao-lô mong ước điều gì (I Cô-rinh-tô 13:12)?
 3. Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu tại Phi-líp rằng một người khi biết trình độ thật sự của mình trong sự hiểu biết Chúa (3:13a), người đó sẽ làm gì với quá khứ (3:13b; Lu-ca 9:62), sẽ hành động như thế nào trong hiện tại (3:13c), sẽ đặt mục tiêu như thế nào cho tương lai (3:14)? Mục đích cuộc đời của người đó là gì (3:14; Rô-ma 8:28, 11:19; I Cô-rinh-tô 9:24-27; II Ti-mô-thê 1:9; Hê-bơ-rơ 6:1)?
 4. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông không nghĩ rằng ông là người đã trưởng thành toàn vẹn, tuy nhiên ông khuyên những ai cho rằng mình đã trưởng thành toàn vẹn thì người đó cần có suy nghĩ và hành động như thế nào (3:15a; Ma-thi-ơ 5:48; I Cô-rinh-tô 2:6)? Nếu không, Đức Chúa Trời sẽ làm gì (3:15b; Giăng 6:45; Ê-phê-sô 1:17; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:9)?  Thực tế thì không ai trong chúng ta đã đạt được mức độ trưởng thành toàn vẹn trong sự hiểu biết Chúa (I Cô-rinh-tô 13:12).  Tuy nhiên, điều chính yếu mà mỗi người nên làm là gì (3:16; Ga-la-ti 6:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc chúng ta về tầm quan trọng của sự hiểu biết Chúa. Bạn biết gì về mục đích của Chúa khi Ngài đến thế gian này (Lu-ca 19:10), vì sao Chúa làm như vậy (I Cô-rinh-tô 10:31), và Ngài muốn chúng ta làm gì (Ma-thi-ơ 28:19-20)?
 2. Trong cuộc sống, chúng ta được hướng dẫn nên sống thỏa lòng và nên dừng lại khi cần thiết.  Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết, có một một số điều mà chúng ta không nên dừng lại.  Một trong những điều đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus và trở nên giống như Ngài (3:12-14). Bạn cần làm gì để biết Chúa nhiều hơn và giống Chúa nhiều hơn?
 3. Nếu so sánh hành trình thuộc linh của bạn giống như một cuộc chạy đua, bạn đang ở trong giai đoạn nào: a. Thiếu tập luyện cho nên không thể gia nhập cuộc đua. b. Đang chuẩn bị nhưng chưa nhập cuộc. c. Đã vận động làm nóng và sẵn sàng nhập cuộc. d. Đang xếp hàng chờ lệnh khởi hành. e. Đang chạy trên trường đua. f. Đã chạy quá mệt, muốn bỏ cuộc. g. Bị chấn thương nên phải rời khỏi trường đua. h. Đang chạy gần tới đích?  
 4. Bất kể bạn đang ở trong tình trạng nào, Sứ đồ Phao-lô khuyên bạn điều gì (3:13-14)?  Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra những lời khuyên này khi ông đang ở trong tuổi già, đang bị cầm tù, và sắp sửa bị giết chết.  Những dữ kiện đó giúp cho bạn như thế nào trong quyết định tiến lên trong sự học biết về Đức Chúa Jesus?

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Không phải tôi đã đạt được, hoặc đã toàn vẹn rồi đâu; tuy nhiên, tôi đang theo đuổi để tôi đạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ Jesus chiếm hữu rồi. 13. Thưa anh em! Chính tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những việc phía sau và vươn tới những việc phía trước, 14. Tôi đeo đuổi mục đích để được phần thưởng về sự kêu gọi thiên thượng từ Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus.
 2. Vì vậy, những người đã trưởng thành phải có suy nghĩ nầy; và nếu anh em có suy nghĩ nào khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ điều nầy cho anh em. 16. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt đến mức nào, hãy bước đi như vậy.
Bản Dịch 1925

 1. Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13. Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14. nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 15. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. 16. Duy Chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top