Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:1-4

Cùng Học Kinh Thánh: Phi-líp 2:1-4

Cùng Học Kinh Thánh
Phi-líp 2:1-4

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong xã hội hiện nay, chủ nghĩa cá nhân được đề cao. Thêm vào đó áp lực của cuộc sống khiến nhiều mối quan hệ ở trong tình trạng căng thẳng và đi đến chỗ tan vỡ.  Có bao giờ bạn có trải qua một kinh nghiệm đổ vỡ hay không – trong tình bạn, trong tình yêu, trong gia đình, tại chỗ làm, với hàng xóm, trong Hội Thánh,…?  Nếu có, bạn cảm thấy thế nào sau khi điều đó xảy ra?  Nếu có ai chỉ cho bạn biết cách ngăn ngừa điều đó từ ban đầu, bạn có làm theo hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Xin liệt kê những động lực thúc đẩy người tin Chúa trong Hội Thánh hiệp nhất với nhau (2:1)? Kinh Thánh nói gì về sự khích lệ ở trong Đấng Christ (2:1a, Giăng 14:27; I Cô-rinh-tô 12:13, 12:27), sự an ủi trong tình yêu (2:1b, Giăng 15:10-12), mối tương giao ở trong Đức Thánh Linh (2:1b, II Cô-rinh-tô 13:14; Ê-phê-sô 4:3), sự trìu mến và lòng thương xót (2:1b, Cô-lô-se 3:12)?
 2. Bốn đặc điểm của một cộng đồng vui vẻ phước hạnh là gì (2:2)? Kinh Thánh nói gì về việc người tin Chúa trong Hội Thánh nên có cùng một suy tư (2:2b, 4:2; Rô-ma 12:16), cùng một tình yêu (2:2c, Giăng 15:12), cùng một tâm hồn (2:2d, 2:20-21; Rô-ma 12:15), cùng một nhận thức (2:2e, Công Vụ 1:14, 2:46).
 3. Ngược lại, hai nguy cơ gây chia rẽ trong Hội Thánh là gì (2:3)? Trong thời Cựu Ước, ai là những người dùng địa vị của mình để kiếm tư lợi (Ê-sai 56:10-11)? Ngược lại người hầu việc Chúa cần sống như thế nào (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:5)? Kinh Thánh nói gì về mối quan hệ giữa tư lợi và tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:50), giữa sự kiêu ngạo và tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:4)? Một trong những đặc điểm của người kiêu ngạo là gì (Châm-ngôn 28:25)? Kết cuộc của người kiêu ngạo là gì (Châm Ngôn 16:18)? Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên có thái độ nào để gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh (2:3b; Ê-phê-sô 4:1-3)? Kết quả của người sống khiêm nhường sẽ ra sao (Châm-ngôn 29:23)?
 4. Hai điều giúp cộng đồng những người tin Chúa tránh khỏi sự chia rẽ là gì (2:3b-4)? Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa không chỉ làm gì (2:4a)? Nhưng nên làm gì (2:4b; Rô-ma 15:1-3; I Cô-rinh-tô 10:24; Ga-la-ti 6:2)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Hội Thánh Phi-líp đang có mầm mống chia rẽ (4:2). Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu một số mối liên kết có thể giúp gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh lại với nhau (2:1).  Qua đó Sứ đồ Phao-lô gián tiếp nhắc nhở các tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp rằng Hội Thánh chỉ chia rẽ khi không còn một điều nào trong những điều đó tồn tại (2:1). Mầm mống chia rẽ có tồn tại trong các Hội Thánh ngày nay không?  Mặc dù có nhiều yếu tố để gìn giữ sự hiệp nhất như vậy tại sao sự chia rẽ vẫn xảy ra? Một tổ chức nếu thiếu vắng tất cả những đặc điểm được liệt kê trong câu 2:1, theo bạn tổ chức đó có nên được gọi là Hội Thánh của Chúa hay không?
 2. Kinh Thánh cho biết người tham lam sẽ đem đến những rắc rối trong nội bộ gia đình của người đó (Châm Ngôn 15:27) và điều này cũng có thể xảy ra trong cộng đồng những người tin Chúa (2:3; Giê-rê-mi 8:10; II Phi-e-rơ 2:3).  Kinh Thánh dạy như thế nào về tiêu chuẩn chọn những người lãnh đạo liên hệ đến tính tham lam (Xuất 18:21; I Ti-mô-thê 3:8; Tít 1:7)? Tại sao Hội Thánh cần làm như vậy (I Ti-mô-thê 6:10; II Phi-e-rơ 2:3, 2:14-15; I Giăng 2:16-17)?  Đức Chúa Trời hứa điều gì (Hê-bơ-rơ 13:5)?
 3. Kinh Thánh cho biết kiêu ngạo là một trong những nguyên nhân gây ra sự chia rẽ (Châm Ngôn 13:10, 28:25).  Có người kiêu ngạo vì địa vị của mình (Ê-xê-chi-ên 28:2; Đa-ni-ên 4:19-37), có người kiêu ngạo vì sự giàu có của mình (Khải Huyền 3:17), có người kiêu ngạo vì niềm tin của mình (I Ti-mô-thê 6:3-5), … Nếu bạn là một người có địa vị cao, hoặc giàu có, hay có một truyền thống tin kính cao đẹp, dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, bạn cần làm gì để tránh khỏi sự kiêu ngạo và gìn giữ được sự hiệp nhất trong Hội Thánh (2:1-4)?


Kinh Thánh: 
Phi-líp 2:1-4

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Vì vậy, nếu còn chút khích lệ nào ở trong Đấng Christ, nếu còn chút an ủi nào trong tình yêu, nếu còn chút tương giao nào với Đức Thánh Linh, nếu còn chút trìu mến và thương xót nào, 2. thì anh em hãy làm trọn niềm vui của tôi, khi anh em có cùng một suy tư, cùng một tình yêu, cùng một tâm hồn, cùng một nhận thức.
 2. Đừng làm việc gì vì tư lợi hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn, xem người khác tôn trọng hơn mình. 4. Mỗi người không chỉ quan tâm đến những công việc của riêng mình, nhưng hãy quan tâm đến công việc của những người khác nữa.

 

Bản Dịch 1925

 1. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, 2. thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. 3. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top