Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phần Thưởng Cho Sự Lao Nhọc

Phần Thưởng Cho Sự Lao Nhọc

Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ (Ma-thi-ơ 20:8)

Ðức Chúa Trời là một ông chủ sòng phẳng. Ngài trả tiền công cho các đầy tớ Ngài trong lúc họ đang làm việc, cũng như sau khi đã làm xong, và một trong những cách trả lương của Ngài là một lương tâm thoải mái. Nếu bạn đã trung tín làm chứng về Chúa Jesus cho một người, thì đêm đó, khi đi ngủ, bạn cảm thấy sung sướng vì nghĩ rằng: Hôm nay ta đã gột rửa xong lương tâm ta về máu của người ấy.

Làm được một việc gì cho Chúa Jesus là một niềm vui lớn. Được gắn châu ngọc lên mão miện của Chúa, để Ngài thấy kết quả của sự thương khó mà Ngài chịu là một điều thật phước hạnh! Được ngắm xem những chồi non đầu tiên nẩy ra từ một tấm lòng biết ăn năn là một phần thưởng lớn.  Hãy nói về một cô gái trong lớp rằng: “Cô ấy có lòng mềm mại. Tôi mong rằng Chúa tác động bên trong tấm lòng của cô.” Hãy về nhà cầu nguyện cho một chàng trai mà chiều hôm đó, đã ngỏ với bạn đôi lời, khiến bạn nghĩ rằng anh ta còn biết nhiều điều về lẽ thật của Ðức Chúa Trời hơn điều bạn sợ là anh ta không biết.

Ôi! Niềm vui của hi vọng! Còn về niềm vui của thành công thì thật là không có lời lẽ nào mô tả được. Niềm vui này, là niềm vui vượt trên tất cả, chính là sự khao khát càng ngày bạn muốn được nhiều thêm.

Trở thành người cứu rỗi linh hồn người khác là điều hạnh phúc nhứt trần gian. Mỗi linh hồn bạn đem về cho Cứu Chúa là một thiên đàng cho bạn trên đời nầy. Nhưng có ai hình dung được phần thưởng phước hạnh đang chờ đợi chúng ta trên trời? Ôi! Câu nói: “Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” thật êm dịu biết bao! Bạn có biết Ðấng Christ vui mừng thế nào về một tội nhân được cứu không? Ðó chính là niềm vui mà chúng ta nhận được khi về thiên đàng.

Thật vậy, khi Chúa ngự trên ngôi, bạn cũng sẽ được ngự ngôi với Ngài. Lúc thiên đàng vang lên những tiếng: Tốt lắm! Tốt lắm! Bạn sẽ được dự phần lãnh thưởng. Bạn đã chịu nhọc nhằn với Ngài; bạn đã chịu đau khổ với Ngài; bây giờ sẽ cùng Ngài đồng trị. Bạn đã gieo với Ngài thì sẽ cùng gặt hái với Ngài. Mặt bạn từng ướt đẫm mồ hôi như Ngài; linh hồn bạn từng buồn rầu về tội lỗi của tội nhân như Ngài, thì trên thiên đàng, mặt bạn cũng sẽ sáng rỡ vinh quang y như mặt Ngài; linh hồn bạn cũng sẽ tràn ngập những niềm vui phước lạc y như linh hồn Ngài vậy.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 10/2012

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top