Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vượt Trên Tất Cả – Above All

Thánh Ca: Vượt Trên Tất Cả – Above All

Tựa đề: Vượt Trên Tất Cả (Việt)
Nguyên tác: Above All (Anh)

Tác giả: Lenny Leblanc
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình
Trình bày: Michael W. Smith

Above All

Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There’s no way to measure what you’re worth

Crucified
Laid behind a stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There’s no way to measure what you’re worth

Crucified
Laid behind a stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all! (2x)

Like a rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Vượt Trên Tất Cả

Ngài vượt hết năng quyền và trên các vua.
Ngài là Chúa muôn đời cai quản trên cả thiên nhiên.
Ngài vượt trên khôn ngoan, trên cả mưu lược trần thế.
Ngài hiện diện khi thế gian chưa hình thành.

Ngài vượt hết vương quyền và trên các ngôi.
Ngài đầy dẫy năng quyền, khắp đất muôn dân suy tôn.
Ngài vượt trên cao sang, trên cả của cải trần thế.
Còn điều gì cao quý so được bằng Ngài.

Trên thập giá,
Ngài đã chết thay con.
Hy sinh chịu chết,
Nhục hình đau đớn cô đơn.
Ví hoa hồng
Nát tan, thân dập vùi,
Chúa đã hạ mình,
Chịu chết vì con,
Ngài yêu con.

Ngài vượt hết ngôi quyền và trên các vua.
Ngài là Chúa muôn đời cai quản trên cả thiên nhiên.
Ngài vượt trên khôn ngoan, trên cả mưu lược trần thế.
Ngài hiện diện khi thế gian chưa hình thành.

Ngài vượt hết vương quyền và trên các ngôi.
Ngài đầy dẫy năng quyền, khắp đất muôn dân suy tôn.
Ngài vượt trên cao sang, trên cả của cải trần thế.
Còn điều gì cao quý so được bằng Ngài.

Trên thập giá,
Ngài đã chết thay con.
Hy sinh chịu chết,
Nhục hình đau đớn cô đơn.
Ví hoa hồng
Nát tan thân dập vùi,
Chúa đã hạ mình,
Chịu chết vì con,
Ngài yêu con. (2x)

Ví hoa hồng
Nát tan, thân dập vùi,
Chúa đã hạ mình,
Chịu chết vì con,
Ngài yêu con.

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

sunlight_04

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top