Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Giới Thiệu: Tài Liệu Suy Gẫm Kinh Thánh Hằng Ngày Của Mục sư Rick Warren Trong Tiếng Việt

Giới Thiệu: Tài Liệu Suy Gẫm Kinh Thánh Hằng Ngày Của Mục sư Rick Warren Trong Tiếng Việt

Kinh Thánh cho biết: “Loài người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Giê-hô-va” (Ma-thi-ơ 4:4).  Do đó, việc suy gẫm Lời Chúa hằng ngày là một sinh hoạt bình thường trong cuộc sống của người tin Chúa.

Nhằm giúp người tin Chúa có tài liệu suy gẫm Lời Chúa, một số cơ quan trên thế giới đã biên soạn các tài liệu suy gẫm Lời Chúa hằng ngày. Một số tài liệu này đã được dịch ra tiếng Việt.

Trong những năm qua, tài liệu suy gẫm Kinh Thánh hằng ngày của Mục sư Rick Warren (Pastor’s Rick Daily Hope) đã được các độc giả tiếng Anh yêu thích.  Trong những tháng vừa qua, tài liệu này đã được dịch sang tiếng Việt.  Cùng với tiếng Ả Rập, Indonesia, Nga và Trung Hoa,  tài liệu suy gẫm Kinh Thánh hằng ngày của Mục sư Rick Warren trong tiếng Việt sẽ được phổ biến tại Pastor’s Rick Daily Hope – Global.

Hiện nay, trang này vẫn còn trong giai đoạn hình thành. Độc giả Việt ngữ có thể đăng ký (subcribe) để nhận tài liệu này qua email mỗi ngày.

Thư Viện Tin Lành trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top