Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Passion 2017: Ultimate Essence of Evil

Passion 2017: Ultimate Essence of Evil

Bài giảng: Ultimate Essence of Evil
Diễn giả: Mục sư John Piper

Passion – January 2-4, 2017
Hội Nghị Thanh Niên Tin Lành – Lứa tuổi 18-25
Georgia Dome, Atlanta
http://268generation.com/passion2017/ 

prayer_37

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top